Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Behörighet

En person som saknar formell behörighet, till exempel gymnasiebetyg kan exempelvis ha kunskaper och erfarenheter från yrkeslivet. Den samlade kompetensen kan valideras med syfte att ge behörighet till en högskoleutbildning.

Läs mer om reell kompetens för behörighet

Tillgodoräknande

En antagen student kan uppfylla lärandemål genom sin reella kompetens. Genom att tillgodoräkna reell kompetens kan studenten därmed förkorta sin studietid. 

Läs mer om reell kompetens för tillgodoräknande

Illustratation av begreppet och bedömning av Reell kompetens.Modell från uhr.se
Läs mer om reell kompetens på Universitet- och högskolerådet

Valideringsnätverk Väst

Högskolan Väst ingår i Valideringsnätverk Väst som är ett nätverk som samarbetar och utvecklar metoder för bedömning av reell kompetens och där man enats om gemensamma arbetssätt och principer. Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer. 

Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Valideringsnätverk Väst

Kartläggning för bedömning av reell kompetens

På Högskolan Väst finns det kartläggare som arbetar med fokus på valideringsärenden specifikt kopplat till reell kompetens. Kartläggarens arbetsuppgift är att utforska och kartlägga den sökandes kunskaper och färdigheter i förhållande till den behörighet som krävs för att uppfylla behörighetskrav till den sökta utbildningen.

Läs mer om kartläggning av reell kompetens

Arbetsintegrerat lärande och reell kompetens

Arbetet med bedömning av reell kompetens främjar en breddad rekrytering och bidrar till livslångt lärande. Detta kan tydligt kopplas till Högskolan Västs övergripande profil Arbetsintegrerat lärande (AIL) som utgår från synen att praktisk och teoretisk kunskap är lika mycket värda och ömsesidigt beroende av varandra. I validering tas kompetens tillvara, värdesätts och synliggörs oberoende av hur den införskaffats vilket gör det till en angelägen fråga för Högskolan Väst.

Läs mer om AIL

Kontakt


Susanne Rath

Susanne Rath Handläggare utbildning Kartläggare reell kompetens
susanne.rath@hv.se

Anders Bankler

Anders Bankler Handläggare utbildning
anders.bankler@hv.se
Senast uppdaterad