Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

campus-med-studenter-1575-328-px campus-med-studenter-720-400-px

Mål med att utveckla campus

  • bidra till att utveckla verksamheten i enlighet med den strategiska plattformen
  • bidra till att nå visionen ”Vi är en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler”
  • skapa stimulerande och inkluderande miljö för livslångt lärande och samverkan 
  • skapa en attraktiv arbetsmiljö för studenter, medarbetare och samverkanspartners, som det pratas om i hela landet
  • skapa flexibla lösningar som möjliggör ett långsiktigt och hållbart resursutnyttjande
  • integration med Trollhättan och omgivande samhälle

 

NULÄGE


Projektstatus

Projektstatus Campusutvecklingsplan vecka 22-24.pdf Projektstatus Campusutvecklingsplan vecka 20-21.pdf

 

Sammanställning av inkomna idéer och inspel från workshops och webbforumlär (Sammanställda efter sista workshopstillfället i februari)

Sammanställning av idéer februari.xlsx

Teman/målbilder


Kontakt: Huvudansvarig Li Lejerstedt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen