Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

campus-med-studenter-1575-328-px campus-med-studenter-720-400-px

CAMPUSPLANENS 9 STRATEGIER

Campusplanens strategier utgör grunden för campusutvecklingen och anger vilka åtgärder som behövs för att uppnå campusvision och effektmål.

  • Skapa inspirerande och produktiva samverkansmiljöer på campus
  • Skapa kreativa och flexibla lärmiljöer - i fysisk och digital miljö
  • Utveckla attraktiva och flexibla arbets- och mötesplatser
  • Göra campus lättorienterat och välkomnande
  • Bygga bostäder på campus
  • Skapa gröna miljöer – ute och inne
  • Skapa plats för aktivitet, service och umgänge
  • Utveckla ett hållbart campus
  • Hållbara kommunikations- och parkeringsmöjligheter

Under varje strategi redovisas prioriterade projekt fram till år 2030. Vissa projekt är konkreta och ligger nära i tid, an­dra anger möjliga lösningar och är ännu oidentifierade vad gäller både form och innehåll. Under campusplanens planeringsperiod om tio år kommer projektplanen naturligt nog att förändras. Projekt färdigställs, några utgår och andra tillkommer. Avsikten är att kontinuerligt hålla projektplanen aktuell. 

Campusplan 2030 (i pdf-format)

 

Campusplan 2030.pdf

 

 

Effektmål


Kontakt: Huvudansvarig Li Lejerstedt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen