Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Strategi

Utveckla attraktiva och flexibla arbets- och mötesplatser  – en arbetsplats där man vill vara.

Högskolan Väst är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en inspirerande och trygg arbetsplats för alla medarbetare. Antalet medarbetare har ökat och vi ser en fortsatt expansion vilket kräver ökad flexibilitet i utformning av arbetsplatser.

Den fysiska arbetsplatsen ska vara attraktiv och främja en kultur som gör att alla vill vara på arbetsplatsen vilket skapar förutsättningar för möten och interaktion. Genom stora möjligheter till diversifiering och flexibilitet ska verksamhetens och medarbetarens behov tillgodoses utifrån funktion och behov.

Arbetsplatserna ska utformas på ett sådant sätt att de främjar samverkan inom arbetsenheterna, mellan arbetsenheterna och med samverkanspartners. För att skapa dessa arbetsplatser krävs ett brett engagemang och delaktighet från medarbetarna i utvecklingsarbetet.

 

Kontaktperson


Sandra Öhrström

Sandra Öhrström Projektledare
sandra.ohrstrom@hv.se
Senast uppdaterad