Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionen för Hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som lärare.

Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands.

Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU)och/eller samla in data(datainsamlingen gäller SPSSK och SPV studenter) till examensarbete på något av våra utländska partneruniversitet. 

Inresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och delta i föreläsningar och seminarier. Det finns även möjlighet att genomföra olika teoretiska kurser. Ytterligare information för studenter och lärare se Studera/Praktisera utomlands eller kontakta institutionens koordinatorer för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet samt socialpsykiatrisk vård, Susanne Forsgren Gebring eller Annelise Tilly Lund

Nedan kan du läsa specifik information om möjligheten till insternationalisering för de olika programmen.

Kontakt


Senast uppdaterad