Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bild på en världskarta

Institutionen för Hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som lärare.

Institutionen för hälsovetenskap har ett etablerat internationellt samarbete med universitet och vårdverksamheter i ett flertal länder, vilket möjliggör för programmets studenter att förlägga viss del av studierna utomlands.

Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU)och/eller samla in data till examensarbete på något av våra utländska partneruniversitet. Det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några av våra partneruniversitet.

Inresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och delta i föreläsningar och seminarier. Det finns även möjlighet att genomföra olika teoretiska kurser. Ytterligare information för studenter och lärare se Studera/Praktisera utomlands eller kontakta institutionens koordinator för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet samt socialpsykiatrisk vård, Susanne Forsgren Gebring.

Nedan kan du läsa specifik information för de olika programmen.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen