Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Då kan Certificate of International Merits (CIM) vara något för dig, oavsett om du har möjlighet att resa utomlands eller väljer att helt fokusera på internationalisering hemifrån.

Certificate of International Merits (CIM) erbjuder en unik möjlighet för dig att stärka din akademiska, personliga och professionella utveckling inför kommande arbetsliv. Genom att delta i, samt dokumentera, olika internationella aktiviteter samlar du meriter som leder fram till ett Certificate of International Merit. På Högskolan Väst kan även du som inte har möjlighet att resa utomlands ändå erhålla ett Certificate of International Merit, genom att utföra alla aktiviteter på hemmaplan.

Vad är CIM?

All utbildning vid Högskolan Väst genomsyras av internationella perspektiv samt drivs och utvecklas i ett globalt sammanhang. Demokratifrågor, liksom olika dimensioner av hållbar utveckling, sätts i relation till globaliseringen och vår beredskap att möta dess effekter.
En inblick i likheter och skillnader mellan individer och kulturer runt om i världen, allt i relation till vald utbildning. Genom att delta i olika internationella aktiviteter som presenteras på Canvas under din utbildning samlar du meriter och skriver en rapport som leder fram till ett Certificate of International Merits. Dina meriter skrivs därefter in i examensbevisets Diploma Supplement.

Varför ska just jag anmäla mig till CIM

  • Dina internationella meriter synliggörs med CIM
  • Din interkulturella kommunikationsförmåga utvecklas
  • Möjlighet till att bygga nya internationella kontakter.
  • Dina möjligheter att arbeta i en internationell miljö förbereds med hjälp av CIM

Hur går du till väga ?

Du kan när som helst under din studietid anmäla dig via formuläret nedan och därefter får du en inbjudan för att registrera dig på lär plattformen Canvas där du tar del av de aktiviteter som räknas för CIM. Du har även möjlighet att själv föreslå en aktivitet som ej finns presenterad på Canvas genom att ta kontakt med din CIM koordinator. Via en meritportfölj i form av portfolio dokumenterar du alla dina internationella aktiviteter och skriver därefter en slutrapport.

Aktiviteter

Om du väljer att inte resa utomlands behöver du delta i minst fyra internationella aktiviteter för att kunna ansöka om ett Certificate of International Merits. Om du reser utomlands behöver du genomföra tre aktiviteter där utlandsvistelsen räknas som en av dessa aktiviteter.
Exempel på aktiviteter:

  • Åk på ett utbyte, delta i en sommarkurs eller gör ditt examensarbete utomlands
  • Besök internationella konferenser och workshoppar
  • Bli mentor åt internationell student
  • Delta i föreläsningar med internationell prägel
  • Delta i aktiviteter som anordnas av International office

Tillsammans med din CIM koordinator har du möjlighet att planera dina aktiviteter. Du ansvarar dock själv för att hitta och anmäla dig till de aktiviteter som du vill ska ingå i. För utlandsaktiviteter kontaktar du institutionens koordinator.

Redovisning av dina aktiviteter

Varje aktivitet sammanställs i en portfolio. När du har deltagit samt dokumenterat alla dina aktiviteter är det dags att skriva en slutrapport. Slutrapporten skrivs på svenska eller engelska.
Avslutningsvis skall du hålla en muntlig presentation för dina medstudenter vid CIM-ceremonin eller vid annan aktivitet som anordnas av International Office. Din internationella koordinator kan informera dig mer om detta. 

Anmälan är stäng och kommer öppnas igen i augusti 2023.

Information about CIM in English

Kontakt


Susanne Forsgren Gebring

Susanne Forsgren Gebring Universitetsadjunkt, förste Master i Omvårdnad
susanne.forsgren-gebring@hv.se

Annelise Tilly Lund

Annelise Tilly Lund Universitetsadjunkt, förste Universitetsadjunkt
annelise.tilly-lund@hv.se
Senast uppdaterad