Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenter på Högskolan Väst är i ett rum och ritar ett kopplingsschema på en glasruta.


Så arbetar vi med samverkan

Högskolan Väst har sedan starten utvecklat en stark kultur av nära samverkan med omgivande samhälle. Att påverka, utveckla och förändra samhället positivt genom att vara en aktiv och relevant samhällsaktör är en grundläggande värdering som skapar värde och kunskapstillväxt för högskolan såväl som för våra partners och samhället i stort. 

Vår samverkan med parter utanför högskolan är ömsesidig. Det innebär att den bygger på gemensamt ansvar, nyfikenhet och engagemang. Det förbättrar inte bara forskningens kvalitet utan leder också till ökat nyttiggörande, ökad samhällsrelevans och en god samhällsutveckling.

Samverkan med omgivande samhälle är för Högskolan Väst både ett akademiskt intresse och ett samhällsintresse. Den ger såväl akademiska vinster som kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt. Ett systematiskt arbete med strukturer och arbetsformer för samverkan ger goda förutsättningar för långsiktigt hållbara relationer och en samverkan som stärks och utvecklas över tid.

Högskolans strategi för samverkan

Vårt arbete med samverkan tar sitt avstamp i vår samverkansstrategi. Strategin pekar ut riktningen och vår övergripande vilja med arbetet.

Läs strategin i sin helhet här >>

AIL och samverkan

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är högskolans övergripande profil. Själva idén om arbetsintegrerat lärande bygger på att högskolans utbildning och forskning bedrivs i samverkan. Målet är att tillsammans förändra samhället i positiv riktning, samt lägga grunden till en kunskapsutveckling som bedrivs tillsammans med aktörer utanför akademin.

Läs mer om AIL och samverkan >>


Samverka med oss! 

Vill du samverka med Högskolan Väst? Vill du skapa ny kunskap kring en samhällsutmaning tillsammans med någon av våra forskare, eller samverka med våra studenter för att utveckla din verksamhet? Eller vill du kompetensutveckla dig själv eller dina anställda?  

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig! 

Kontaktpersoner för samverkan >>

Senast uppdaterad