Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Så arbetar vi med samverkan

Samverkan är en integrerad dimension i Högskolan Västs utbildning och forskning, och realiseras genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL.

Samverkan med parter utanför högskolan sker på basis av gemensamt ansvar och engagemang, för ökat nyttiggörande, kortare innovationscykler, ökad samhällsrelevans och en god samhällsutveckling.Samverkan med omgivande samhälle är för Högskolan Väst både ett akademiskt intresse och ett samhällsintresse, och ger såväl akademiska vinster som kunskapsspridning och kunskapsgenerering lokalt och globalt. Ett systematiskt arbete med strukturer och arbetsformer för samverkan ger goda förutsättningar för långsiktigt hållbara relationer och en samverkan som stärks och utvecklas över tid.

AIL-plattformar: Modeller för samverkan

För att skapa förutsättningar för en aktiv samverkan använder sig högskolan av så kallade AIL-plattformar. Det är en gränsöverskridande arena för samproduktion av kunskap och kompetens där studenter, forskare och arbetsliv möts i en gemensam fysisk eller virtuell miljö.Högskolan Väst tillsmmans med flera samarbetspartners AIL-plattformarna

Arbetslivet i utbildningarna

Högskolan arbetar med en mängd konkreta modeller som syftar till att öka interaktion och samarbete med arbetslivet. Det sker genom olika former av arbetsintegrerat lärande, såsom

Samverkan genom forskning

Vi har många lärare som aktivt driver och medverkar i forskningsprojekt. Vi vill att all forskning hos oss skall vara tillämpad och leda till utveckling och förändring såväl för interna som externa aktörer och samarbetspartners. I stort sett all vår forskning sker därför i samverkan med arbetslivet.Kompetensutveckling för arbetslivet

Vi ser kompetensutveckling som en investering och vi genomför kompetenshöjande insatser på företag och organisationer i vår region. Ta del av vårt utbud av kortare kurser! Dessa kan du naturligtvis söka på vanligt vis men de kan även ordnas som mer skräddarsydda uppdrag för enskild arbetsgivare.

Ta gärna en kontakt med oss om något av detta låter intressant!

Här kan du läsa mer om utgångspunkter, struktur och arbetsformer vid Högskolan Väst.

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer