Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Schematisk bild över SBIP's organisation

På enheten Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling är det pedagogiska stödet på högskolan samlat. SBiP ska ge möjlighet till framgångsrika studier och lärande för både studenter och lärare. 

Enheten leds av Hanna Gadd, bibliotekschef och chef för studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling. 

Inom enheten och dess avdelningar arbetar vi med; biblioteksrummet och biblioteksfunktioner, studie- och karriärvägledning, forskar- och studentstöd, pedagogisk utveckling, stöd för studenter med funktionsnedsättning, stöd i planering av flexibel undervisning, stöd inom film- och ljudproduktion, undervisning i informationshantering samt stöd i vetenskapligt skrivande.  

Arbetet med den högskolepedagogiska utvecklingen för lärare inom olika områden för att främja det livslånga lärandet är en viktig komponent i enhetens uppdrag. Här ryms workshops, seminarier, kurser och nyhetsbrev för att täcka in så många behov som möjligt. 

Inom ramarna för enheten finns projektet Näktergalen, ett koncept där studenter blir mentorer år barn i låg- och mellanstadiet. Ett projekt som fokuserar på mötet mellan mentor och barn för att ge inblick i samhället genom olika aktiviteter och studiebesök. 

Inkluderat i enhetens ansvar är även Högskolan Västs centrum för hållbarhet och projektet Ökad högskoleövergång

Chef för enheten


Medarbetare


Senast uppdaterad