Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elin Behrns

Webb- och systemadministratör

Webb- och systemadministratör

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Works with content, user experience (UX) and administration of the Library webpages and systems. I also work with layout and communication for marketing the Library services, and finally as staff in the Library information desk.

Arbetsbeskrivning

Webb och system
Arbetar med utveckling, administration och redaktionellt innehåll på högskolebibliotekets webbplats och i övriga system och är ett stöd till övrig bibliotekspersonal inom detta. 

Användarfokus (UX)
Har ansvar för att arbeta med utvärderingar och gränssnittsarbete med tanke på målgrupper (UX).

Layout, grafik, marknadsföring och kommunikation
Ansvar för att arbeta med att marknadsföra och kommunicera bibliotekets resurser och stödverksamhet. Detta genom t.ex.

nyheter, kalender och annat innehåll på högskolans webbplats, har hand om bibliotekets närvaro på sociala medier, framtagning av infografik eller genom övrig informationsdelning på displayer och klassiska skyltar i bibliotekets lokaler.

Bibliotekspersonal
Slutligen tjänstgör jag även i disken i biblioteket där jag hanterar användarfrågor ang bibliotekets material, tjänster och funktioner.

 

Medverkar i följande grupperingar

 • Lokal och kommunikationsteamet, biblioteket
 • System och stöd, biblioteket
 • Webteamet, kommunikationsavdelningen
 • Förvaltningens intranätprojeket, med fokus på användarvänlighet (UX)  

Systemadministratör

Administratör för alla nedanstående system för bibliotekets räkning

 • Webbpubliceringssystemet DynaMaster
 • Webbpubliceringssystemet EpiServer
 • Videopubliceringssystemet HVplay
 • Displaypubliceringssytemet Xibo
 • Guideverktyget Libguides
 • Bibliotekets sök, Encore
 • Statistikmätningar i Google Analytics
 • Sociala media, Youtube, @biblhogskolvast
 • Sociala media, Twitter, @biblhogskolvast

Externa nätverk

 • SUNIWEB (Svenska universitetens webbforum)
 • KIMHUB (Kommunikation, Information, Marknad på Högskole- och Universitets-Bibliotek)