Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Om GKN Aerospace

GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. 

Vid anläggningen i Trollhättan utvecklar och tillverkar företaget avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer, samt arbetar med motorunderhåll.

GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. Företaget har också ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm och i Göteborg. Huvudkontoret för divisionen Engines ligger i Trollhättan, och där arbetar ca 2000 personer.

Om partnerskapet 

Samverkan mellan Högskolan Väst och GKN bidrar till ömsesidig positiv utveckling för båda parterna. Mer specifikt innefattar denna utveckling att bygga kunskap kring processlösningar som möjliggör tillverkning av mer hållbara produkter och bidrar till ökad digitalisering för att möta ett hållbart arbetsliv.

Vidare innebär det att doktorander på högskolan med internationell bredd kan rekryteras till GKN, vilket bidrar till ett mångfaldigt arbetsliv. I partnerskapet sker även teknikutveckling i samverkan, som kan ge synergier inom andra områden såsom ekonomi, HR, arbetsorganisation med flera. 
 
Med detta innehåll finns en stark koppling till den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021 – 2030 som pekar på behovet av att stärka innovationskraften för ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant, där aspekter som en hållbar industri och framtidens mobilitet är utpekade prioriteringar.

Denna samverkan möter också flera av de utpekade kraftsamlingarna för perioden 2021–2024 såsom livslångt lärande, digitalisering och i viss mån elektrifiering.  

Utvecklingsområden 

Huvuddelen av strategisk samverkan mellan GKN och Högskolan Väst ligger inom ramen för forskning och utveckling av hållbara tillverkningsprocesser som stöttar en utveckling av flygmotor- och rymdverksamhet.

I detta inryms även automation- och digitaliseringsutmaningar som spänner över såväl teknik som lärande och organisation. I huvudsak sker detta genom externfinansierande forskningsprojekt där GKN medverkar med finansiering. 
  
Dessutom sker samverkan inom utbildning och kompetensrelaterade områden. Här inryms samverkan kring Co-op, kompetensutveckling av yrkesverksamma, examensarbeten eller annan projektdriven utbildning, doktorandutbildning samt adjungeringar eller delade tjänster.

Samverkan bör ha en ambition att kunna ge kontinuerlig kompetensutveckling av GKN:s personal där forskningsresultat ingår som en naturlig del av innehållet.  

Kontaktperson på Högskolan Väst


Lennart Malmsköld

Lennart Malmsköld Universitetslektor Programchef Primus, PhD, Production Technology
lennart.malmskold@hv.se
Senast uppdaterad