Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lennart Malmsköld

Lennart Malmsköld

Universitetslektor


Programchef Primus, PhD, Production Technology

lennart.malmskold@hv.se O1-205

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för Industriell ekonomi.

Forskningsområde

Forskar inom teknik, produktionsteknik.

Forskningsområde/forskningsintresse

Har ett brett intresse inom alla typer av produktionsteknik, men har framförallt forskat inom informationsanvändning i beredningsprocesser och produktionssystem. Ergonomisimuleringar, virtuell beredning och datorträning för operatörer är exempel på delområden områden som jag har erfarenhet från.

Har i huvudsak erfarenhet från forskning inom produktionsteknik kopplat till fordonsindustrin där jag även var industridoktorand och disputerade 2012.

Undervisning/handledning

Har 8 års erfarenhet av undervisning på HV på Maskiningenjörsprogrammet. Handleder under 2016 två doktorander och några examensarbeten.

Nyckelord

Produktionsprocesser, produktionssystem, virtuell beredning, digital tillverkning, datorstödd träning.

Publikationer