Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Programansvarig: Anna Elgemark, anna.elgemark@hv.se

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på ämneslärarprogrammen är heltidsstudier. Du som student följer ansvarig handledares arbetstider när du har VFU. Detta innebär både lektionstid men också planeringstid, mötestid och annat. Tillsammans med din handledare hittar du tid för att skriva ner reflektioner och observationer. 

Senast uppdaterad