Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen behandlar studenters språk- och kunskapsutveckling. Utifrån kursens tema får du tillsammans med andra kursdeltagare diskutera och praktiskt arbeta med att stödja studenters lärande, exempelvis vid föreläsningar och seminarier, samt utforma uppgiftsinstruktioner och ge användbar respons. Kursen utgår från dina egna erfarenheter och exempel från undervisningspraktiken. Genom ett flertal workshops i kursen utformar du undervisningsstrategier som du sedan kan använda som stöd för att utveckla studenternas lärande genom läsande, skrivande och samtal i den kurs du leder.

Schematillfällen

Då kursen har obligatoriska moment är det viktigt att du tillser att du har möjlighet att delta på samtliga av kursens schemalagda moment innan du skickar in din ansökan.

Datum HT24:

  • Datum kommer!

Faktaruta

Kursperiod

Vecka 36 - 39

Sista ansökningsdag

2 juni 2024

Undervisningstakt

25%

Kursplan

Läsa, skriva och samtala för att lära i högre utbildning

Senast uppdaterad