Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om stöd för tillgänglighet

Vid högskolan finns en rad olika funktioner som arbetar med att hjälpa dig som student så att du ska kunna erhålla information och stöd under din studietid. Som ett komplement till dina studier så finns dessa funktioner till för att kunna ge dig ytterligare hjälp under din studietid.

Funka

Vi finns till för dig som har en dokumenterad läs- och skrivnedsättning eller annan varaktig funktionsnedsättning som påverkar dig i din studiesituation.  Vårt uppdrag är att möta dig som studerar och se på hur vi tillsammans kan öka tillgängligheten och förutsättningarna för dig att klara av dina studier.
Läs mer på våra studentsidor under Studera med funktionsnedsättning.

Studenthälsan

Vid studenthälsan arbetar två kuratorer med att stötta dig som student genom individuella samtal. Vi genomför också olika gruppaktiviteter på teman som uppskjutarproblematik, sömn och talängslan. Vi finns där för dig när du behöver prata om olika studierelaterade frågor som påverkar ditt mående och din studiesituation.

Läs mer på våra studentsidor under Studenthälsan.

Akademiskt språk

Här kan du som student få råd och stöd i ditt akademiska skrivande. Du kan också få hjälp med att utveckla din skriv- och lästeknik i såväl svenska som engelska språket. Hit kan du vända dig för individuell handledning och delta i kurser i akademiskt skrivande.

Läs mer på bibliotekets webbsida under Akademiskt språk - läs och skrivhandledning.

Mattejouren

Till Mattejouren kan alla som läser matematiska kurser eller kurser med matematiska inslag vända sig för att få hjälp att lösa kluriga utmaningar eller bara diskutera matematik.

Läs mer på våra studentsidor under Mattejouren.

Biblioteket

Bibliotekets huvuduppgift är att fungera som ett kvalificerat informationscentrum för högskolans studenter och personal. Allmänheten är också välkommen att använda biblioteket och dess resurser. Biblioteksrummet är en naturlig träffpunkt och arbetsplats på Högskolan.

Läs mer på bibliotekets webb.

Studievägledningen

Studievägledningen vid högskolan erbjuder samtal om studier och karriär för dig som funderar på att läsa vid högskolan och till dig som redan är antagen hos oss.  Studie- och karriärvägledarna erbjuder både generell vägledning och vägledning inom specifika utbildningsområden.

Läs mer på våra studentsidor under Studie- och karriärvägledning.

Studentombudsman

Via studentkåren kommer du i kontakt med studentombudet. Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om din utbildning eller om du upplever att något är problematiskt.

Läs mer om studentombud på Studentkårens webbplats.

Studentkåren

Vid högskolan finns en studentkår, Studentkåren Högskolan Väst, som arbetar med att representera er studenter som läser vid högskolan genom att arbeta med utbildningsbevakning och kvalitetssäkring.

Läs mer på Studentkårens webbplats.

Kyrkan

Svenska kyrkan finns på plats på högskolan. Dit kan du vända dig för att samtala om det som är viktigt i ditt liv just nu.

Läs mer på våra studentsidor under Kyrkan på högskolan.

Senast uppdaterad