Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter

Ordförande

Bo Svensson, universitetslektor

Vice ordförande

Boel Ekergård, universitetslektor

Övriga ledamöter

Anders Appelgren, universitetsadjunkt
Ulf Hulling, universitetsadjunkt
Henrik Johansson, universitetslektor
Håkan Wirdelius, universitetslektor
Johan Dahlström, universitetslektor
Monika Hattinger, universitetslektor
Morgan Nilsen, universitetslektor

Student- och doktorandrepresentanter

Doktorandrepresentant vakant
Sebastian Johansson Nilsson, Studentrepresentant

Föredragande

Edisa Sadzak, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Lena Gustafsson, handläggare ledningsstöd

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-maiinstitutionsnamnd-IV@hv.se senast 10 dagar innan mötet.

Kontakt


Senast uppdaterad