Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består av lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens, och minst en av studenterna bör vara doktorand.

Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter

Ordförande

Bo Svensson, universitetslektor i automation

Vice ordförande

Elise Glimsten, universitetslektor i matematik

Övriga ledamöter

Mohit Gupta, docent i produktionsteknik
Mahdi Eynian, dicent i maskinteknik
Andreas de Blanche, universitetslektor i datateknik
Mikael Ericsson, universitetslektor i tillämpad robotteknik
Maria Asuncion Valiente Bermejo, universitetslektor i produktionsteknik
Johanne Brochmann, universitetsadjunkt i elektroteknik
Ulf Hulling, universitetsadjunkt i produtionsteknik

Student- och doktorandrepresentanter

 

Föredragande

Anna Zingmark, akademi- och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Lena Gustafsson, prefektsekreterare

 

Kontakt


Senast uppdaterad av Lena Gustafsson