Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Bo Svensson

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för produktionssystem.

Forskar inom området teknik, produktionsteknik.


Forskningsområde/forskningsintresse

En forskningsfråga som intresserar mig är hur man skapar en robust och flexibel produktion som klarar av oförutsedda händelser. Det kan vara störningar i processen, t.ex. en tappad produkt eller ett maskinhaveri, eller snabba förändringar i produktionsplanen orsakade av ändrad efterfrågan eller nya produktvarianter. Detta kräver snabb omprogrammering och/eller styrsystem som kan fatta egna beslut.

En annan intressant forskningsfråga är hur man optimerar en industriell produktion. Att optimera är att bestämma bästa möjliga värden på ett antal variabler för att nå ett uppsatt mål. I en industriell produktion är det oftast många mål som ska uppnås samtidigt, t.ex. hög produktionsvolym, låg energiförbrukning och lågt slitage på maskiner, samtidigt som det är hundratals eller många fler variabler som är möjliga att påverka. Detta ställer stora krav på både optimeringsansats och algoritm.

Gemensamt för dessa frågor är behovet av att bygga en datorsimulerad produktion, en virtuell modell där robotar, maskiner, människor och mät- och styrsystem inkluderas och simuleras. Med hjälp av den kan programmering, verifiering och optimering utföras utan att pågående produktion störs eller t.o.m. innan utrustningen finns.

Undervisning/handledning

Undervisar på våra ingenjörsprogram (maskinteknik och elkraft), magisterprogram (robotteknik och produktionsteknik) samt uppdragsutbildning inom styrteknik, automation och simulering. Handleder examensarbeten, huvudsakligen på magisterprogrammet i robotteknik. Biträdande handledare till Emile Glorieux som började sina doktorandstudier 2013 på Högskolan Väst.

Nyckelord

Industriell automation, Flexibel automation, Virtuell produktion, Off-lineprogrammering, Virtuell driftsättning, Multi-agent, Simuleringsbaserad optimering.

Publikationer


A conceptual model for multi-agent communication applied on a plug & produce system

Publicerat

A conceptual model for multi-agent communication applied on a plug & produce system

Today, multi-agent systems are still uncommon in the industry because they require more time to be implemented than traditional manufacturing...

Energy model for motion planning of 2D-belt press line tending robots

Publicerat

Energy model for motion planning of 2D-belt press line tending robots

A current trend in production is to reduce energy consumption where possible not only to lower the cost but also to be a more energy efficient...

Identification of resources and parts in a Plug and Produce system using OPC UA

Publicerat

Identification of resources and parts in a Plug and Produce system using OPC UA

This paper describes a method together with an implementation for automating the detection, identification and configuration of newly added resourc...

Verification and deployment of automatically generated robot programs used in prefabrication of house walls

Publicerat

Verification and deployment of automatically generated robot programs used in prefabrication of house walls

This paper presents a method for automating the generation, verification and deployment of robot programs used in prefabrication of walls for famil...

Constructive cooperative coevolution for large-scale global optimisation

Publicerat

Constructive cooperative coevolution for large-scale global optimisation

This paper presents the Constructive Cooperative Coevolutionary ( C3C3 ) algorithm, applied to continuous large-scale global optimisation problems....

Multi-objective constructive cooperative coevolutionary optimization of robotic press-line tending

Publicerat

Multi-objective constructive cooperative coevolutionary optimization of robotic press-line tending

This article investigates multi-objective optimization of the robot trajectories and position-based operation-coordination of complex multi-robot...

An energy model for press line tending robots

Publicerat

An energy model for press line tending robots

Today most industries aim at reducing energy consumption to become sustainable and environment-friendly. The automotive industry, with mass...

Energy Consumption Model for 2D-Belt Robots

Publicerat

Energy Consumption Model for 2D-Belt Robots

Production that incorporates robotics consumes energy and the trend today is to reduce consumed energy not only to lower the cost but also to be a...

Improved Constructive Cooperative Coevolutionary Differential Evolution for Large-Scale Optimisation

Publicerat

Improved Constructive Cooperative Coevolutionary Differential Evolution for Large-Scale Optimisation

The Differential Evolution (DE) algorithm is widely used for real-world global optimisation problems in many different domains. To improve DE's...

A genetic algorithm with shuffle for job shop scheduling problems

Publicerat

A genetic algorithm with shuffle for job shop scheduling problems

Job shop scheduling problems are computationally complex combinatorial optimization problems. Genetic algorithms have been used in various forms an...

Constructive cooperative coevolutionary optimisation for interacting production stations

Publicerat

Constructive cooperative coevolutionary optimisation for interacting production stations

Optimisation of the control function for multiple automated interacting production stations is a complex problem, even for skilled and experienced...

P-SOP -€“ A multi-agent based control approach for flexible and robust manufacturing

Publicerat

P-SOP -€“ A multi-agent based control approach for flexible and robust manufacturing

In a truly flexible manufacturing system the description of the control strategy must be updated every day. Hence, a new way to handle changes in t...

Simulation-based Time and Jerk Optimisation for Robotic Press Tending

Publicerat

Simulation-based Time and Jerk Optimisation for Robotic Press Tending

Increased production rate and robot motion smoothness in a sheet metal press line are essential. Smooth robot motions avoid unplanned production...

A Constructive Cooperative Coevolutionary Algorithm Applied to Press Line Optimisation

Publicerat

A Constructive Cooperative Coevolutionary Algorithm Applied to Press Line Optimisation

Simulation-based optimisation often considers computationally expensive problems. Successfully optimising such large scale and complex problems...

Improving Performance in Flexible Manufacturing by a P-sop Approach

Publicerat

Improving Performance in Flexible Manufacturing by a P-sop Approach

This paper present a Part oriented Sequence of Operation (P-SOP) approach that address flexibility, robustness and deployment in manufacturing cell...

Optimisation of Interacting Production Stations using a Constructive Cooperative Coevolutionary Approach

Publicerat

Optimisation of Interacting Production Stations using a Constructive Cooperative Coevolutionary Approach

Simulation-based optimisation carries the burden of computationally expensive fitness calculations. It is very often used to tackle large-scale...

Optimised Control of Sheet Metal Press Lines

Publicerat

Optimised Control of Sheet Metal Press Lines

Determining the control parameters for sheet metal press lines is a large scale and complex optimisation problem. These control parameters determin...

An efficient algorithm for press line optimisation

Publicerat

An efficient algorithm for press line optimisation

Automated manufacturing processes such as automotive tandem press lines include time dependent complex control functions. All motions and critical...

Integration of humans into a multi-agent system

Publicerat

Integration of humans into a multi-agent system

The aim of this paper is to describe on-going work in the integration of humans in automated manufacturing systems. The intention is to achieve a...

P-SOP Agent Generator for Flexible Manufacturing

Publicerat

P-SOP Agent Generator for Flexible Manufacturing

In a flexible manufacturing industry the production planner may need to make an updated description of the control strategy every day. The...

A new Combined Optimisation Algorithm for Sheet-Metal Press Line Tuning

Publicerat

A new Combined Optimisation Algorithm for Sheet-Metal Press Line Tuning

This paper shows how a new combined optimisation algorithm can improve the efficiency in simulation-based parameter tuning of sheet-metal press...

A Simulation-Based Optimisation Method for PLC Systems

Publicerat

A Simulation-Based Optimisation Method for PLC Systems

Tuning of process parameters such as time constants, cam values, velocities and robot paths, in order to increase capacity utilisation, is today a...

A Simulation-Based Optimization Approach for Holonic Manufacturing Systems

Publicerat

A Simulation-Based Optimization Approach for Holonic Manufacturing Systems

Holonic Manufacturing System (HMS) is an integrated multi-agent technology that represents the developing direction in the automation field. HMS ca...

Collaborative Robots to Support Flexible Operation in a Manufacturing System

Publicerat

Collaborative Robots to Support Flexible Operation in a Manufacturing System

Collaborative robotic systems where human(s) and robot(s) cooperate in performing a common task is an attractive solution to introduce automation...

Methods for Reliable Simulation-Based PLC Code Verification

Publicerat

Methods for Reliable Simulation-Based PLC Code Verification

Simulation based PLC code verification is a part of virtual commissioning, where the control code is verified against a virtual prototype of an...

Time-synchronised hardware-in-the-loop simulation - Applied to sheet-metal press optimisation

Publicerat

Time-synchronised hardware-in-the-loop simulation - Applied to sheet-metal press optimisation

This paper presents an off-line process parameter tuning method, focussing on complex control functions for automated manufacturing systems. The...

A flexible lean automation concept for robotized manufacturing industry

Publicerat

A flexible lean automation concept for robotized manufacturing industry

Due to constant changesin the market there is a need for low-cost and low-volume manufacturing.Usually this type of production is difficult to...

Flexible Robotized Automation in Manufacturing Systems

Publicerat

Flexible Robotized Automation in Manufacturing Systems

Due to constant changes in the market there is a need for low-cost and low-volume manufacturing. Usually this type of production is difficult to...

Off-Line Parameter Tuning of a Sheet-Metal Press Line

Publicerat

Off-Line Parameter Tuning of a Sheet-Metal Press Line

Anautomotive sheet-metal press line is an excellent example of an automatedmanufacturing system with time dependent complex control functions. The...

Sheet-Metal Press Line Parameter Tuning using a Combined DIRECT and Nelder-Mead Algorithm

Publicerat

Sheet-Metal Press Line Parameter Tuning using a Combined DIRECT and Nelder-Mead Algorithm

It is a great challenge to obtain an efficient algorithm for global optimisation of nonlinear, nonconvex and high dimensional objective functions....

A Flexible Lean Automation Concept for Robotized Manufacturing Industry

Publicerat

A Flexible Lean Automation Concept for Robotized Manufacturing Industry

This paper describes a general virtual manufacturing concept for industrial control systems. Our virtual manufacturing concept provides a distinct...

Optimisation of Manufacturing Systems Using Time Synchronised Simulation

Publicerat

Optimisation of Manufacturing Systems Using Time Synchronised Simulation

Simulation based optimization of a sheet-metal press line

Publicerat

Simulation based optimization of a sheet-metal press line

An off-line optimization of a sheet-metal press line is performed with improved production performances, both in terms of increased production rate...

A General Virtual Manufacturing Concept for Programming, Verification and Optimisation of Complex Control Functions

Publicerat

A General Virtual Manufacturing Concept for Programming, Verification and Optimisation of Complex Control Functions

This paper describes a general virtual manufacturing concept for industrial control systems. Our virtual manufacturing concept provides a distinct...

Off-Line Optimisation of Complex Automated Production Lines : Applied on a Sheet-Metal Press Line

Publicerat

Off-Line Optimisation of Complex Automated Production Lines : Applied on a Sheet-Metal Press Line

This paper presents a successful off-line optimisation case study of a sheet-metal press line for the automotive industry. The proposed off-line...

A Virtual Real-Time Model for Control Software Development : applied on a Sheet-Metal Press Line

Publicerat

A Virtual Real-Time Model for Control Software Development : applied on a Sheet-Metal Press Line

Virtual Real-Time Model : a Tool for Increased Production

Publicerat

Virtual Real-Time Model : a Tool for Increased Production

Increasing the total number of produced components in a pre-existing production line, which is a large-scale mechatronic system, is a continuous an...