Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Människor på promenad i skogen Människor på promenad i skogen

Om centrumbildningen

Hälsofrämjande är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen över och förbättra sin fysiska, mentala, sociala och existentiella hälsa. I den salutogena teorin ligger fokus på människors färdigheter, förmågor och resurser för att kunna utveckla hälsa och välbefinnande.

En grundläggande tanke är att hälsa främjas genom att skapa samhälle som karaktäriseras av tydliga strukturer där människor känner delaktighet och att de ges förutsättningar för att tillvarata sina interna och externa resurser. Samhället är under ständig utveckling vilket innebär ökade krav på individen och för att utvecklingen skall bli hållbar krävs att individers förmågor och färdigheter tas till vara på och främjas. Samtidigt behöver den enskilde individen ha kunskap om hur de egna färdigheterna och förmågorna kan främjas. Hälsofrämjande med utgångspunkt i den salutogena teorin är således ett viktigt bidrag för en hållbar utveckling för såväl individ som för samhälle.

Centrumbildningens uppdrag

  • Fungera som en samverkansarena för forskning och utbildning inom hälsofrämjande och salutogenes med särskilt fokus på arbetsintegrerat lärande (AIL)
  • Samverka med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla kunskap inom det hälsofrämjande och salutogena området
  • Skapa och upprätthålla kontakter med relevanta nationella och internationella forskarnätverk
  • Ingå i Hållbarhetsrådet och där vara en aktiv part i genomförandet av högskolans strategi för hållbar utveckling
  • I samverkan med andra högskoleövergripande aktörer arbeta för en god arbetsmiljö för studenter
  • Vara referens till HR i det högskoleövergripande arbete med ARK
  • Stärka utbildningar och fristående kurser med fördjupad kunskap i hälsofrämjande och salutogenes genom att vara referens till programråden.

Sofie Lundström

Sofie Lundström Universitetslektor
sofie.lundstrom@hv.se
Senast uppdaterad