Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hildur Gunnarsdottir

Hildur Gunnarsdottir

Universitetslektor

hildur.gunnarsdottir.1@hv.se G423

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskningsområde

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning har huvudsakligen ett folkhälsovetenskapligt perspektiv och fokuserar på det tidiga livets villkor ur olika aspekter. Min avhandling, som jag försvarade år 2014, handlade om föräldrars upplevda tidspress och ekonomiska bekymmer och de utmaningar dessa kan innebära för barns och ungdomars psykiska hälsa. Jag har de senaste åren drivit ett projekt om kvinnor som varit utsatta för övergrepp som barn, deras livserfarenheter och resiliens. Utöver detta är det hälsofrämjande och salutogena perspektivet ett utav mina huvudintresseområden, där ligger fokus på de individuella och samhälleliga resurser och villkor som främjar hälsa. Jag är också verksamhetsledare för Högskolan Västs Centrum för hälsofrämjande och salutogenes som är en plattform för kunskapsutveckling inom det hälsofrämjande och salutogena perspektivet.

UPPDrag Externt

Sakkunniggranskning för Studentlitteratur, peer-review för internationealla vetenskapliga tidskrifter.

Undervisning/handledning

Jag undervisar huvudsakligen på Specialistsjuksköterskeprogrammet men också i forskarutbildningen och på fristående kurser. Handleder magister- och forskarstuderande.

Nyckelord

Folkhälsovetenskap, Hälsofrämjande, Salutogenes, Barn och ungdomar, Psykisk hälsa

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Hrafnhildur-Gunnarsdottir

Media

"De forskar för en bättre tillvaro för utsatta kvinnor"
"AWARE - en studie om kvinnor utsatta för övergrepp som barn, deras livserfarenheter och möjliga skyddsfaktorer"

Pågående projekt

Hälsa och hållbart lärande bland högskolestuderande unga vuxna
Ungas förståelse och upplevelser av psykisk ohälsa

Publikationer