Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I kursen möter du olika perspektiv på hur du kan utforma, genomföra och till en viss grad examinera med stöd av olika digitala verktyg och pedagogiska metoder. Centralt är att utveckla kunskap kring blandat lärande (blended learning), flexibilitet, digitala distributionsformer och tillgänglighet med stöd av digitala verktyg. Du kommer också få möjlighet att bekanta dig med hur generativ AI fungerar och kan användas i högre utbildning. Du får även en inblick i vilka förutsättningar och förväntningar studenter har kopplat till användning av digitala inslag i undervisning.  Genom ditt deltagande i kursens seminarier får du chansen att utveckla en digital kompetens och förståelse för användningen av olika digitala verktyg i din undervisningspraktik.

Schematillfällen

Då kursen har obligatoriska moment är det viktigt att du tillser att du har möjlighet att delta på samtliga av kursens schemalagda moment innan du skickar in din ansökan.

Datum VT24:

  • 19 april, kl.13:00 - 15:00
  • 3 maj, kl.13:00 - 15:00
  • 17 maj, kl.13:00 - 15:00
  • 31 maj, kl.13:00 - 15:00
  • 13 juni, kl.13:00 - 15:00

Faktaruta

Kursperiod

Vecka 17 - 24

Sista ansökningsdag

24 mars 2024

Omfattning

80 timmar

Undervisningstakt

25%

Kursplan

Senast uppdaterad