Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Introduktionspaketet är öppet för deltagande lärosäten inom ITCF:s samverkansprojekt kring en digital assistent. Är du intresserad av att bli introducerad i projektet, skicka ett mejl till annelie.sodermyr@hv.se.

Workshops för att sätta upp tekniken 

Teknik: OCRE-avtal, skapa konto
Vem ska delta: Projektledare, chef, tekniker

Teknik: Introduktion till Amazon Web Service - AWS
Vem ska delta: Tekniker, projektledare
Vad vi ska gå igenom: Introduktion till Amazon Web Service, skapa en chatbot, inställningar i chatboten.

Teknik: Skapa en ny bot
Vem ska delta: Tekniker
Vad vi går igenom: Skapa en ny chatbot (kopia), integrera på hemsidan samt anpassa utseendet.

Teknik: Statistik
Vem ska delta: Tekniker
Vad vi går igenom: Vid denna workshop ska man ha en chatbot som kan presenteras på sitt hemmalärosäte.

Teknik (fördjupning): Expanding the content and re-use of existing repositories. Kendra (Start with the function/service, then dive deeper)
Vem ska delta: Tekniker

Teknik (fördjupning): Passing to a human chat (Amazon connect) 
Vem ska delta: Tekniker

Teknik (fördjupning): Welcome to Isla Sanserver
Vem ska delta: Tekniker
In this workshop, you will deploy a completely serverless web application built with AWS services.
https://www.eventbox.dev/published/lesson/innovator-island/

Teknik (fördjupning): Lambda and integrations
Vem ska delta: Tekniker

Teknik (fördjupning): Creating an interactive chatbot. Translate/Comprehent/Lex/Alexa (High level)
Vem ska delta: Tekniker

Workshops för att skapa Innehåll

Innehåll: Femman
Vem ska delta: Personer som ska arbeta med innehållet, projektledare
Vad vi går igenom: Vi kontrollerar åtkomsten till chatboten från första teknik-workshopen och går sedan igenom metodik för att samla in frågor o svar (Femman) från egen organisation.

Innehåll: Gå igenom frågeträdet
Vem ska delta: Personer som ska arbeta med innehållet, projektledare
Vad vi går igenom:  Vi går igenom frågeträdet, designval, import/export. Vi genomför en import, ta bort en fråga, export till teknik WS 3.

Innehåll: Skapa frågor och motfrågor
Vem ska delta: Personer som ska arbeta med innehållet, projektledare
Vad vi går igenom: Hur ger vi ett svar på en fråga? Hur ställer vi motfrågor? Hur styr vi konversationen?

Innehåll: Anpassade svar
Vem ska delta: Personer som ska arbeta med innehållet, projektledare
Vad vi går igenom: Hur ger vi olika svar utfifrån information vi fått tidigare? Ämnesområden samt svarsfiltrering.

Innehåll: Matchning
Vem ska delta: Personer som ska arbeta med innehållet, projektledare
Vad vi går igenom: Hur arbetar vi med matchning av frågor mot svar? Fallgropar?

Innehåll: Flerspråkstöd 
Vem ska delta: Personer som ska arbeta med innehållet, projektledare
Vad vi går igenom: Hur hanterar vi flera språk i samma chatbot?

Senast uppdaterad