Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Studenternas behov vid första kurs- eller programtillfället

Även om studenterna redan är webbregistrerade fyller mötet med studenterna den första dagen en viktig funktion. De får en bekräftelse på att de är antagna och är i rätt sal eller forum. Som ny student, och kanske ny i staden, finns det många frågor, därför underlättar det för studenterna att veta vad som kommer hända de första veckorna i utbildningen.

Tänk på att aldrig lova plats till studenter som inte finns på kurslistan och låt aldrig studenter som inte är antagna följa undervisningen eftersom det kan uppfattas som att de fått en plats. Det kan finnas reserver som har en högre placering på reservlistan. Hänvisa dessa studenter till antagningen via Servicecenter. 

Underlätta för studenterna att lära känna varandra

Du kan bidra till att studenter lär känna sina medstudenter. Det underlättar för många studenter om ni skapar studiegrupper inom programmet eller skapar grupper för grupparbeten, forskning visar att detta kan motverka senare avhopp. Stöd i att lära känna varandra kan också ske i form av någon aktivitet/övning, till exempel genom korta övningar med ämnesanknytning eller rent sociala aktiviteter.

Läs mer om hur Högskolan Väst arbetar med: 

Inkludering
Alla studenters framgångsrika studier

Studenter behöver förstå schemat och kunna hitta i högskolans lokaler

 • Var/hur hittar studenterna sitt schema i Canvas, hur ska detta läsas och hur kommuniceras schemaändringar? 
 • I vilka byggnader kommer studenterna att ha undervisning?
 • Hur hittar studenterna till de olika salarna i husen, dvs hur är salsnumren uppbyggda? Här hittar du: Lokaler på Campus. För lokaler som studenter kan använda till lunch och dylikt hittar du här
 • Det är också viktigt att studenterna får information om parkering, var biblioteket finns och att de behöver ett Västkort -  här kan man visa eller hänvisa till  Ny student sidorna.

Studenternas behov av information under utbildningens första veckor

I all kommunikation behöver information återkomma, förtydligas och fördjupas för att bli effektiv, och en viss upprepning underlättar för både studenter och lärare. Det är också viktigt att få studenterna att förstå att en hel del information måste de själva fördjupa sig i. Som lärare kan du bistå genom att peka på de resurser som finns och de förutsättningar som gäller. 

Tänk på att reserv- och sent antagna (sökande som gjort en anmälan till utbildning efter att sista anmälningsdag) studenter har behov av att få motsvarande information som övriga antagna.

Förklara hur kommunikationen på kursen fungerar 

En stor del av kommunikationen med dina studenter görs digitalt och det är därför viktigt att du känner till och kan hantera kommunikationsmöjligheterna i Canvas. Läs mer om hur du kan arbeta med din digitala kommunikationen på Akademus. Ta inte för givet att studenterna förstår hur den digitala kommunikationen fungerar utan gå igenom hur det fungerar vid det första kurstillfället. Passa också på och berätta om hur snabbt studenterna kan förvänta sig svar och på vilka tider så du skapar en realistisk förväntan och god arbetesmiljö för alla.

Fysiska möten och "drop-in"

Tänk på att du inte kan hänvisa studenter att ta kontakt med dig på ditt kontor då de inte längre har acess till dessa ytor på campus. Du behöver därmed ha en strategi om hur obokade möten med studenter skall hanteras, t ex genom att förlänga undervisningspassen eller ha specifika tider för fysisk drop-in i lokaler utanför institution. 

För dig som har studenter som har VFU

Det är viktigt att du informerar dina studenter om att de i god tid behöver ansöka om utdrag ur belastningsregistret, att de själva får stå för resekostnader, hur de får sin VFU-plats och annan praktiskt information de behöver. 

Visa gärna studenterna den här sidan, där de själva kan hitta matnyttig information om VFU.

Studenterna behöver en fördjupad förståelse av kursens upplägg

För att kunna planera sitt arbete, förstå vad som förväntas och därmed ta ansvar för sina studier behöver studenterna en fördjupad förståelse av kursens upplägg. Nedan följer vad du kan göra för att stötta studenterna och underlätta för dig själv.

För kurser: 

 • Gör en genomgång av kursplanen och förklara centrala ”högskoletermer” i kursplanen
 • Förklara hur lärandemål, arbetsformer/läraktiviteter, examination och bedömning hänger ihop i just denna kurs
 • Återkoppla från tidigare kursvärderingar – för att höja motivationen hos studenterna att själva fylla i kursvärderingar

För program: 

 • Ge en bild över vad utbildningen kan leda till i form av fortsatta studier och arbetsliv, t ex genom besök av alumner
 • Presentera inslag av AIL, såsom praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och möjligheter till utlandsstudier
 • Gå igenom/repetera de kommunikationssystem som används t ex lärplattformen Canvas och Ladok

Studentstöd vid Högskolan Väst 

Genom att informera om vilket studentstöd som erbjuds vid högskolan, t ex Biblioteket, Akademiskt språk, Mattejouren, FUNKA, Studie- och karriärvägledning, Studiehandledning och Studenthälsan med föreläsningar/workshops/vägledning, minskar risken att studenter avslutar sina studier.

Du kan också tipsa om Kalendern, där studenterna hittar olika föreläsningar, evenemang, workshops och kurser som ges av bl.a. Studenthälsan under terminen. Kolla vad de erbjuder inför terminen. Studenthälsan kan även stötta studenter vid psykisk ohälsa som är relaterad till studiesituationen. 

Det är även viktigt att studenterna får information om:

 • Vad vi har för programvaror, så som att studenterna får tillgång till Office-paketet kostnadsfritt under sin studietid
 • Vilka databaser de kan använda, hur och när, ta hjälp av biblioteket.
Senast uppdaterad