Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad menas med tillgänglighet i våra  lokaler? 

Tillgängliga lokaler innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning kan ta sig in i byggnaden, röra sig i lokalerna och att det går att utrymma lokalerna vid en nödsituation. Det kan också innebära att det finns skyltar och symboler som alla kan ta del av och att det finns kontrastmarkeringar och hörteknik i lokalerna.

Öppettider och kontaktvägar

Information kring öppettider, entrédörrar, behörighet till lokaler mm. finns under Kontakta och besöka.

Anpassning av lokaler

Behöver lokalerna anpassas eller om du möter hinder i högskolans lokaler är du välkommen att kontakta Servicecenter.

Tillgänglighetsrond

Högskolan genomför årligen tillgänglighetsronder på både campus och Produktionstekniskt Centrum (PTC) som en del i högskolans systematiska arbetsmiljö och studiemiljöarbete. En särskild checklista används vid genomförandet och efter ronden tas en handlingsplan fram med åtgärder för att hantera upptäckta brister.

Hörslingor

Hörslinga finns i följande salar: C118/120, F104, F105, F123, F131 och F306. Bärbar slinga finns att låna. Kontakta Servicecenter eller besök oss på plats.

Parkering för rörelsehindrade

Parkeringsplatser (5 st) för rörelsehindrade finns i anslutning till entrén vid Servicecenter, hus G, besöksadress Gustava Melins Gata 2, samt vid entrén mot Resecentrum, hus J (6 st). Parkeringen är avgiftsfri under förutsättning att du har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

karta över campus

Tillgängliga ingångar, entréer och hissar

På campus finns det 6 st. entréer på plan/markplan med dörrautomatik.

  • Huvudentré F122
  • Entré vid Servicecenter
  • Entréerna C101, D101, F119, F120

På campus finns det 8 st. hissar fördelade mellan hus B till J, och i nära anslutning till entréerna.

Tillgängliga publika toaletter

På campus finns det 15 st. handikapptoaletter (HWC). 3 st. av dem har tillgång till dusch. Toaletterna är fördelade hus mellan B till J.

F017* med skötbord (hiss från H-huset plan 1), B108, C128 ljusgården, D106 entré D-hus, E128 med skötbord vid restaurangen, F115 Albertsalen, H126 Kreativt Centrum dusch + duschstol, C216, D208, D236 Biblioteket, H204 dusch + duschstol, I206, H304, I306 och I406 + dusch.

* F-huset plan 0, rumsnummer 017 vidare C128 C-huset plan 1 rum 128 osv.

Vilrum

Studenter har tillgång till ett vilrum på våning 3 i hus D, rum D308 med låst passage. För att få tillgång till rummet får man besöka Servicecenter och kvittera ut ett passerkort vilket ger behörighet till vilrummet.

Brand- och utrymningsvägar

Campus är ett tekniskt säkert hus. Här finns automatiskt brandlarm, brandcellssektionering och sprinkleranläggning. Utrymningsplanen är till stor hjälp att få den kunskap man behöver för att hantera en utrymning på bästa sätt.  Utrymningsplaner sitter i anslutning till entréer, korridorer och större samlingssalar. På utrymningsplanen finns utrymningsvägar och nödutrymningstrapphus utmärkta med gröna pilar.

Vid utrymning: om man inte kan ta sig ut (och inte kan få hjälp att ta sig ut) kan en tillfällig flyktplats vara i en foajé, sluss eller trappa i anslutning till vilplan (dvs. trappavsats) i trapphuset i väntan på hjälp.

Med tillfällig flyktplats menas här ett utrymme i anslutning till en utrymningsväg där människor ska kunna invänta hjälp under en kortare tid. En tillfällig flyktplats bygger på att räddningspersonal tar sig in genom utrymningsvägen och hjälper de rörelsehindrade personerna ut denna väg. Det är viktigt att påpeka att den tillfälliga flyktplatsen endast är till för dem som inte kan ta sig ut själva. De som själva kan gå i en trappa tar sig ut utan hjälp av räddningspersonal.

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad