Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Pedagogiskt stöd under dina studier

Tanken med det pedagogiska stödet är att du ska kunna studera på jämlika villkor. Det är din egen förmåga att tillägna dig kunskaperna som avgör hur du lyckas i dina studier. Pedagogiskt stöd erbjuds oftast individuellt men även stödinsatser i grupp förekommer.

Dokumenterad funktionsnedsättning

Har du en dokumenterad funktionsnedsättning så kontaktar du samordnaren för stöd på campus. Ni gör en gemensam planering utifrån kursen/programmets utseende och dina behov. Kurs- och programansvariga kan också komma att involveras.
Alla funktionsnedsättningar är individuella, därför är det viktigt att du kontaktar oss tidigt under studierna, så att vi tillsammans kan planera det stöd du behöver.

Behov av talböcker?

Har du behov av talböcker så förmedlar samordnaren kontakt med biblioteket. Biblioteket registrerar dig för Egen nedladdning. För att lyssna och läsa talböcker kan du använda dig av dator, läsplatta eller mobil. Läs mer på bibliotekets webbsida.

Talsyntes på biblioteket

På högskolebiblioteket finns en dator på vardera våningsplanen utrustad med talsyntes. Du lånar hörlurar i bibliotekets reception. Läs mer på bibliotekets webbsida.

Exempel på pedagogiskt stöd

  • Anteckningshjälp
  • Anpassad tentamen/examination
  • Mentor
  • Extra handledning

Resursrum

Resursrum finns på högskolan. Du kontaktar någon samordnare för att få tillgång till resursrummet. De programvaror som finns är WordRead plus 2007 & Scan2Text med svensk och engelsk talsyntes, Stava Rex, SpellRight, Saida, Svenska Akademins ordlista (SAOL), Wordpoint 2 (från engelska till svenska), läsprogram för Daisy. Om programvaran inte fungerar så anmäler du det till servicecenter@hv.se

Saknar du intyg finns ändå möjlighet

Om du upplever hinder i din studiesituation men saknar intyg, kan du kontakta någon samordnare för att diskutera hur du kan lägga upp dina studier. Utan intyg finns ingen rättighet till anpassningar, men det kan ändå finnas saker som underlättar i studierna.

Kontakt


Senast uppdaterad av Studie- och karriärvägledning