Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolan Väst erbjuder olika stödåtgärder till studenter med funktionsnedsättning, som tillexempel dyslexi eller hörselnedsättning. Behovet av hjälp bedöms individuellt samt med hänsyn till funktionsnedsättningens art och undervisningens upplägg. En förutsättning för att få stöd är att du genom intyg, utredning eller diagnos kan styrka att du har en funktionsnedsättning. Intyget ska beskriva din funktionsnedsättning kopplat till studiesituation. 

Pedagogiskt stöd under dina studier

Tanken med det pedagogiska stödet är att du ska kunna studera på jämlika villkor. Det är din egen förmåga att tillägna dig kunskaperna som avgör hur du lyckas i dina studier. Pedagogiskt stöd erbjuds oftast individuellt men även stödinsatser i grupp förekommer.

Alla funktionsnedsättningar är individuella, därför är det viktigt att du kontaktar oss redan när du funderar på att studera, så att vi tillsammans kan planera det stöd du behöver.

Dokumenterad funktionsnedsättning

Har du en dokumenterad funktionsnedsättning så kontaktar du samordnaren för stöd på campus. Ni gör en gemensam planering utifrån kursen/programmets utseende och dina behov. Kurs- och programansvariga kan också komma att involveras.
Alla funktionsnedsättningar är individuella, därför är det viktigt att du kontaktar oss tidigt under studierna, så att vi tillsammans kan planera det stöd du behöver.

Exempel på pedagogiskt stöd

  • Anteckningshjälp
  • Anpassad tentamen/examination
  • Mentor
  • Extra handledning
  • Talböcker

BEHOV AV TALBÖCKER?

Har du behov av talböcker så förmedlar samordnaren kontakt med biblioteket. Biblioteket registrerar dig för Egen nedladdning. För att lyssna och läsa talböcker kan du använda dig av dator, läsplatta eller mobil. Läs mer på bibliotekets webbsida.

TALSYNTES PÅ BIBLIOTEKET

På alla våra datorer i biblioteket finns programmet TorTalk som är en talsyntes. En talsyntes använder du dig av för att läsa all text på skärmen. Det fungerar t.ex. för alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inscannade bilder. 

Läs mer på www.tortalk.se

Resursrum

Resursrum finns på högskolan. Du kontaktar någon samordnare för att få tillgång till resursrummet. De programvaror som finns är WordRead plus 2007 & Scan2Text med svensk och engelsk talsyntes, Stava Rex, SpellRight, Saida, Svenska Akademins ordlista (SAOL), Wordpoint 2 (från engelska till svenska), läsprogram för Daisy. Om programvaran inte fungerar så anmäler du det till servicecenter@hv.se

Saknar du intyg finns ändå möjlighet

Om du upplever hinder i din studiesituation men saknar intyg, kan du kontakta någon samordnare för att diskutera hur du kan lägga upp dina studier. Utan intyg finns ingen rättighet till anpassningar, men det kan ändå finnas saker som underlättar i studierna.

Kontakt


Senast uppdaterad av Studie- och karriärvägledning