Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tillgodoräknande innebär att du kan använda godkända kurser genomförda vid ett annat lärosäte i din examen. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter vilka krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.

Som student vid Högskolan Väst har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. 

Tillgodoräknande av hel kurs betygsätts inte vid Högskolan Väst. Studiemedel betalas inte ut för tillgodoräknad kurs/poäng.

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskilda blanketter här nedan. Handläggningstiden är 4-6 veckor från det att handlingarna är kompletta.

Tillgodoräknande av hel kurs Tillgodoräknande av del av kurs Förhandsbesked om tillgodoräknande

 

Avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan.

  • För ytterligare information se riktlinjer för tillgodoräknande.
Tillgodoräknande.pdf
Senast uppdaterad