Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På grund av lägre bemanning har vi för tillfället längre handläggningstid än normalt, upp till 10 veckor, för ansökan om tillgodoräknade.


Som student vid Högskolan Väst har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. 

Tillgodoräknande av hel kurs betygsätts inte vid Högskolan Väst. Studiemedel betalas inte ut för tillgodoräknad kurs/poäng.

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskilda blanketter här nedan. Handläggningstiden är 4-6 veckor från det att handlingarna är kompletta.

Tillgodoräknande av hel kurs

 

Tillgodoräknande av del av kurs

 

Förhandsbesked om tillgodoräknande


Avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan.

  • För ytterligare information se riktlinjer för tillgodoräknande.
Tillgodoräknande.pdf
Senast uppdaterad av Anita Eriksson