Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Som student vid Högskolan Väst har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. 

Tillgodoräknande av hel kurs betygsätts inte vid Högskolan Väst. Studiemedel betalas inte ut för tillgodoräknad kurs/poäng.

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskilda blanketter här nedan. För information om hur man fyller i blanketterna se nedan dokument Ifyllnadsgudie.

Du som läser inom Lärarlyftet har möjlighet till validering för tillgodoräknande via systemet Valda som du hittar här. Handläggningstiden är 4-6 veckor från det att handlingarna är kompletta.

Avslag på en ansökan om tillgodoräknande kan överklagas till Överklagandenämnden för Högskolan. För ytterligare information se nedan dokument Riktlinjer för tillgodoräknande.

Vi hanterar personuppgifter

När du kontaktar examensenheten kan vi komma att behöva dina personuppgifter, exempelvis personnummer, anteckningar om tidigare studier, yrkeserfarenhet mm. Alla data som kan kopplas till dig som person hanteras enligt dataskyddslagen (GDPR).

Läs mer om GDPR och hur vi hanterarar dina personuppgifter på Högskolan Väst. 

Senast uppdaterad av Anita Eriksson