Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En validering för tillgodoräknande innebär att det både görs en kartläggning av dina befintliga kunskaper och färdigheter och en bedömning av desamma. Det spelar ingen roll var du förvärvat dina kunskaper och färdigheter men det är viktigt att du kan styrka dem.

Syftet med en validering är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av en kurs är möjlig. Det vill säga om du behöver läsa hela eller delar av kursen eller inte. Bedömningen görs i förhållande till fastställda kriterier, vilket innebär lärandemålen i kursen. Lärandemålen anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen. Tillgodoräknande är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara de krav som ställs i kursens lärandemål.

Notera att Högskolan Väst endast validerar mot kurser. Vi genomför inga generella valideringar mot examensmål eller yrkestitlar.

Ansök om ”Validering av reell kompetens för tillgodoräknande” genom en ansökningsblankett som skickas till dig via e-post när du kontaktar kartlaggare@hv.se. Vi rekommenderar dig även som sökande att boka  ett kartläggningsamtal med kartläggare som stöd inför ansökan.

Utgå från Högskolan Västs kursplaner, kursmål och kursinnehåll när du beskriver ditt tidigare lärande kopplat till de kursmål du vill tillgodoräkna. Din ansökan blir en självskattning där du beskriver ditt samlade kunnande. På vilket sätt du har förvärvat detta kunnande och hur du därigenom uppfyller lärandemålen i den kurs du vill få tillgodoräknad. Vad har du arbetat med? På vilket sätt har dessa arbetsuppgifter bidragit till uppfyllandet av den aktuella kursens lärandemål? Du ska bifoga intyg som styrker din arbetslivserfarenhet. Sök bland Högskolans kursplaner här

Handläggningstiden kan vara upp till åtta veckor beroende på ärendets omfattning. Vi kan komma att ta kontakt med dig för komplettering och handläggningstiden börjar när ansökan är komplett. Därför är det viktigt att du skickar in din ansökan i god tid innan den kurs du önskar tillgodoräkna börjar. 

Kontakt


Senast uppdaterad