Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

AKTUELLT

Högskolan genomför nu en enkätundersökning kring upplevelsen av studiemiljön utifrån ett lika villkorsperspektiv. Undersökningen pågår våren 2022. 
Läs mer och svara på enkäten här.

Vart du ska vända dig beror på vad synpunkterna eller klagomålen gäller:

Diskriminering och trakasserier

Om du upplever att du har blivit diskriminerad eller trakasserad ska du följa Högskolan Västs rutiner vid diskriminering och kränkande särbehandling. Du hittar rutinerna här.  

Studentombudsman

Via studentkåren kommer du i kontakt med studentombudet. Hit kan du vända dig för att få hjälp med frågor om din utbildning eller om du upplever att något är problematiskt.

Läs mer om studentombud på Studentkårens webbplats.

Beslut om antagning, betyg, tillgodoräknande, examensbevis mm.

Du har enligt Högskoleförordningen (1993:100) 12 kap. rätt att överklaga vissa beslut som fattats av högskolan. Det gäller bland annat behörighet, tillgodoräknande, examensbevis, studieuppehåll samt indragning av doktorands utbildningsresurser. Det framgår av respektive beslut hur de kan överklagas.

Utbildningens innehåll och upplägg

Högskolan har lokala regler för examination, kurs-pm, kursplaner, kursvärderingar mm. Länkar till regler och riktlinjer för utbildning på grund- och avancerad nivå. Riktlinjer för utbildning på forskarnivå hittar du här. Ta del av dem för att se vilka rättigheter och skyldigheter du har som student.

Vill du ge synpunkter eller framföra klagomål ska du i första hand vända dig till berörd lärare. Om du inte får svar eller inte vill godta svaret kan du vända dig till andra ansvariga enligt denna ordning:

  1. Kursansvarig lärare
  2. Examinator
  3. Programansvarig lärare (om du läser på ett program)
  4. Avdelningschef på institutionen som ger kursen eller programmet
  5. Prefekt på institutionen som ger kursen eller programmet

För att hitta rätt person, se högskolans organisation (klicka vidare under respektive institutions sida om ledning). Du kan också fråga i Servicecenter.

Om du av någon anledning inte kan eller vill vända dig till ansvariga på institutionen har du möjlighet att få stöd av Studentkåren vid Högskolan Väst. Om du är doktorand kan du också vända dig till studierektor för utbildning på forskarnivå, eller till ämnesrådet.

Studiemiljö och service

Har du synpunkter eller klagomål som gäller högskolans lokaler, IT, apparater, studieadministration, studentstöd/bibliotek och liknande? Kontakta servicecenter@hv.se.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen