Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till dig som upplever Dig ha blivit utsatt

  • Om det är möjligt, säga ifrån klart och tydligt till den som utsätter dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Försök att vara så konkret som möjligt med vilket beteende/uttalande du upplever som kränkande.
  • Dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, händelsen och vad den som trakasserade dig sade och/eller gjorde, din reaktion och upplevelse (vad, var, när och hur).
  • För medarbetare: Rekommendationen är att kontakta din närmaste ansvarig chef och begära ett enskilt samtal. Gäller det inträffade relationen mellan dig och din chef ska problemet signaleras till en högre nivå, där överordnad chef ska informeras och tar över ansvar för att utreda och hantera situationen.
  • För student: Rekommendationen är att prata med någon ansvarig, exempelvis program/kursansvarig eller ansvarig chef (för den utbildningen du går) och begära ett enskilt samtal. Gäller det inträffade relationen mellan dig och din kurs- eller programansvarige ska problemet signaleras till en högre nivå, där överordnad chef tar över ansvar för att utreda och hantera situationen.
  • Ta emot erbjudande om bearbetning och stöd om sådan bedöms som viktig. Stöd kan ges via företagshälsovården (anställd) och via studenthälsan (student).
  • Om du inte vill gå via chef, läs mer nedan om alternativa kontaktvägar.
  • Vill du göra en formell anmälan, läs mer under avsnittet ”Formell anmälan”

Kontaktvägar och stöd

Alla som upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller någon annan typ av diskriminering kan såväl under inledande skede (för att medvetandegöra om det inträffade) som under ett eventuellt utredningsarbete informera och söka stöd hos ett flertal funktioner. Det finns alltså alternativa vägar att gå om man inte vill prata med ansvarig chef om det inträffade.

Som anställd kan du kontakta:

Den som tar emot informationen ansvarar för att informera ansvarig chef alternativt arbetsenhetschef. 

Som student kan du kontakta:

Den som tar emot informationen ansvarar för att informera ansvarig chef alternativt arbetsenhetschef. 

Formell anmälan

Anmäla kan den göra som upplever sig ha blivit utsatt för trakasseri, sexuella trakasserier och repressalier, någon annan form av diskriminering eller kränkande särbehandling. Anmäla kan också annan person göra som observerat missförhållandet. En anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling är att betrakta som en allmän inkommen handling till högskolan. Ärendet kommer därför att registreras hos registrator. Du kan använda blanketten längst ner på sidan om du vill anmäla.

• Anmälan, muntlig eller skriftlig, kan överlämnas till följande funktioner (i oberoende ordning):
- Jurist/utredare
- HR-chef
- HR specialist
- Någon du som anmäler har förtroende för (exempelvis chef, ansvarig lärare).

Anmälan kan också skickas direkt till registrator på Högskolan Väst, antingen via mail till registrator@hv.se eller per post:
Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, 461 86 Trollhättan

• Anmälan ska innehålla en redogörelse för vad som hänt, när, var, vem/vilka som varit inblandade och på vilket sätt, samt uppgifter om eventuella vittnen. 

• Mottagande part informerar ansvarig chef och arbetsenhetschef, som är ansvariga för den kommande utredningen och de åtgärder som vidtas.

• Anmälan diarieförs.

Kontakt


Senast uppdaterad