Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Som lärare har du goda möjligheter att stötta utvecklingen av dina studenters akademiska litteracitet. Akademisk litteracitet, som omfattar bland annat läsning, skrivande, kritiskt tänkande, diskussion och presentation, är ämnesspecifik. Tillsammans kan vi synliggöra hur kunskap kommuniceras på olika sätt. Vi bidrar med kunskap om hur du som lärare kan jobba med akademisk läsning, akademiskt skrivande och muntlighet och du bidrar med kunskap om det ämnesspecifika språket.

Vi erbjuder föreläsningar och workshoppar för arbetslag baserat på era behov. Några exempel är: introducera läsning av kurslitteratur, progression i studenters skrivande och olika typer av respons på text. Vi kan också vara en kritisk vän när ni formulerar kurs-pm, instruktioner och examinationsuppgifter.

Vi erbjuder också föreläsningar och workshoppar om läsning, skrivande och retorik, riktade till studenter. Vi tar tillsammans med er fram ett lämpligt innehåll utifrån aktuell kurs. Studenterna har dessutom möjlighet att boka olika typer av individuell handledning.

Vill du samarbeta med Språkvingen på din kurs eller på ditt program? Hör av dig till kontaktpersonen för din institution:

Lästips!

Bjernhager, L. & Sjöberg, U. (2022). Medierande verktyg som stöttning av studenters skrivande i högre utbildning. Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 3(1), 1-17.

Kontakt


Senast uppdaterad