Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabeth Näverå

Bibliotekarie

Bibliotekarie/Librarian

Anställd på Avdelningen för bibliotek, forskarstöd och språkhandledning.


Verksamhetslänk för Team Forskarstöd och Publicering samt Team Undervisning

Arbetsuppgifter:
* Ansvarar för DiVA
* Ansvarar för information om upphovsrätt och är kontaktperson för Bonus Copyright Access
* Kontaktbibliotekarie för institutionen Ekonomi och IT

*Undervisning i informationkunnighet

* Bibliotekets forskarstöd

---------------

Work tasks:
* Responsible for DiVA
* Responsible for the information concerning copyright issues. 
* Liasion Librarian for the Department of Economics and IT

* Teacher Information Literacy

* Library Research Support