Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabeth Näverå

Bibliotekarie

Anställd på Studentstöd och Bibliotek.


Verksamhetslänk för Team Forskarstöd och Publicering samt Team Undervisning

Arbetsuppgifter:
* Ansvarar för DiVA
* Ansvarar för information om upphovsrätt och är kontaktperson för Bonus Copyright Access
* Kontaktbibliotekarie för institutionen Ekonomi och IT

*Undervisning i informationkunnighet

* Bibliotekets forskarstöd

---------------

Work tasks:
* Responsible for DiVA
* Responsible for the information concerning copyright issues. 
* Liasion Librarian for the Department of Economics and IT

* Teacher Information Literacy

* Library Research Support