Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Elisabeth Näverå

Elisabeth Näverå

Bibliotekarie

elisabeth.navera@hv.se G345

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelning för Bibliotek och Studiestöd.

Team Forskarstöd och Publicering, Team Undervisning

Arbetsuppgifter:
* DiVA
* Information om upphovsrätt och är kontaktperson för Bonus Copyright Access
* Kontaktbibliotekarie för institutionen Ekonomi och IT

*Undervisning i informationkunnighet

  Publications

---------------

Work tasks:
* DiVA
* Information concerning copyright issues. 
* Liasion Librarian for School of Business, Economics and IT

* Teacher Information Literacy

* Library Research Support