Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

UTBILDNING

Grundutbildningar

Påbyggnadsprogram

Ett brett utbud av fristående kurser inom till exempel:

 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi
 • Engelska
 • Svenska
 • Socialt arbete
 • Utbildningsvetenskap

Inom pedagogik och psykologi finns rättigheter att utfärda magisterexamen med ämnesdjup. Vi har även kurspaket om 90 högskolepoäng i sociologi och psykologi.

FORSKNING

Institutionens forskning hänger nära samman med de områden som vi utbildar för. Särskilda satsningar görs inom forskningsområdena arbetsintegrerat lärande och barn- och ungdomsvetenskap. 

På institutionen för individ och samhälle finns forskare inom följande ämnen:

 • Engelska
 • Human Factors
 • Litteraturvetenskap
 • Offentlig förvaltning
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Svenska

En stor del av institutionens forskning bedrivs inom de båda forskningsmiljöerna Lärande i och för det nya arbetslivet och Barn- och ungdomsvetenskap.

Via sidan Sök en forskare hittar du alla högskolans forskare. Där kan du också filtrera sökningen på olika forskningsområden.

Pedagogik

Pedagogikämnet på Högskolan Väst är inriktat mot arbetslivet och fokuserar på vuxnas lärande i organisationer. 

I linje med Högskolan Västs profil bedrivs undervisningen i Pedagogik utifrån perspektivet arbetsintegrerat lärande där aktivt kunskapsutbyte, reflekterad handling och engagerat deltagande lägger grunden för avancerad kunskap karakteriserad av komplexa frågor och lösningar.
Här hittar du kursutbudet inom Pedagogik på grund- och avancerad nivå.

FORUM FÖR SKOLUTVECKLING

Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum i skolutvecklingsfrågor vilket fungerar som en länk mellan Högskolan Väst och omvärlden. Forumet genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, kommuner, och organisationer.
Läs mer om Forum för skolutveckling.

Forum för välfärd

Forum för Välfärd genomför både korta och långa insatser för kompetensutveckling inom verksamhetsfältet för socialt arbete och socialpedagogik.
Läs mer om Forum för välfärd

MÅNGFALDSCENTRUM

Mångfaldscentrum är en centrumbildning som Högskolan Väst initialt har etablerat som stöd till forskning och som deltagande i utvecklingen inom mångfaldsområdet.
Läs mer om Mångfaldscentrum

Mer information


Kontakt


Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog