Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Interiör på PTC Interiör på PTC

Primus forskning ska stärka industrin i det stora teknikskifte som pågår. Digitalisering, nya material, nya tillverkningsprocesser och nya arbetssätt kräver nya smarta lösningar. Forskningen kopplar samman teknik och lärande på ett helt nytt sätt. Det ger effektiva verktyg för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat på sina marknader.

Unik kombination av forskningsområden skapar nya värden

Primus bygger vidare på Högskolan Västs etablerade forskningsområden Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande (AIL). Genom att öka och fördjupa samverkan mellan de områdena får vi större flexibilitet att beforska bredare frågeställningar än tidigare.

Produktionsprocesser - omfattar tre tematiska forskningsområden: 

Produktionssystem - omfattar sex tematiska forskningsområden: 

Se filmen där Primus programchef Lennart Malmsköld berättar mer.

 

Kontaktpersoner: Lennart Malmsköld Programchef, Lars Walter (I-AIL), Mohit Gupta (Produktionsprocesser), Fredrik Sikström (Produktionssystem)


Lennart Malmsköld

Lennart Malmsköld Universitetslektor Programchef Primus, PhD, Production Technology
lennart.malmskold@hv.se

Lars Walter

Lars Walter Professor
lars.walter@hv.se

Mohit Gupta

Mohit Gupta Universitetslektor Associate Professor in Production Technology
mohit.gupta@hv.se

Fredrik Sikström

Fredrik Sikström Universitetslektor Docent (Associate Professor)
fredrik.sikstrom@hv.se
Senast uppdaterad