Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Helen Holmgren, universitetsadjunkt

Vice ordförande

Eva Johansson, universitetslektor i företagsekonomi

Övriga ledamöter

Ulrika Lundh Snis, universitetslektor i informatik
Fredrik Sunnemark, universitetslektor
Stefan Hellman, universitetslektor i företagsekonomi
Vakant
Vakant
Vakant
David Jersenius, universitetsadjunkt
Karin Svensson, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Linnéa Carlsson, doktorand i informatik med inrikning arbetsintegrerat lärande
Christoffer Hagenmalm, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Susanna Lewy, prefektsekreterare

Forskningsetiska utskottet


Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Mer information om Forskningsetiska utskottet.          

Mötestider 2020

23 januari
12 februari (extrainsatt möte)
27 februari
26 mars
30 april
28 maj

Kontakt


Senast uppdaterad av Susanna Lewy