Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Karin Flodin, universitetsadjunkt

Vice ordförande

Sara Willermark, universitetslektor

Övriga ledamöter

Eva Johansson, universitetslektor i företagsekonomi
Hakan Inal, universitetslektor/docent
Livia Norström, universitetslektor i informatik
Eddy Nehls, universitetslektor 
Madeléne Polfors, universitetsadjunkt
Nataliya Galan, universitetslektor

Student- och doktorandrepresentanter

Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Emelie Schagerholm, handläggare, ledningsstöd

Utskottet för god forskningssed och etik


Ordförande

Maivor Olsson-Tall, universitetslektor

Mer information om utskottet för god forskningssed och etik.  

Mötestider 2023

26 januari
23 februari
30 mars
27 april
23 maj
19 juni
28 september 
26 oktober
23 november
21 december

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-mail senast 10 dagar innan mötet.

Är du intresserad av att ta del av protokoll från INs möten hittar du dem här

Kontakt


Senast uppdaterad