Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nataliya Galan

Nataliya Galan

Universitetslektor


PhD, Associate Professor/Docent in Business Administration

nataliya.galan@hv.se J332

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi. Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Nataliya Galans forskningsintressen ligger i skärningspunkten mellan entreprenörskap och management och kretsar mestadelles kring två teman:

  • entreprenörskap & lärande
  • kunskapshantering

Inom det första temat (entreprenörskap & lärande) fokuserar Nataliya särskilt på hur entreprenöriella individer och organisationer utvecklar kunskap som behövs för att identifiera nya möjligheter genom olika inlärningserfarenheter samt hur de agerar utifrån dessa möjligheter.

Nataliyas forskning inom det andra temat (kunskapshantering) handlar huvudsakligen om olika aspekter av kunskapsförlust som orsakas av anställdas avgångar såsom dess orsaker, konsekvenser samt mekanismer för förebyggande och hantering av en sådan typ av kunskapsförlust.

Publikationer

Länk till publikationsdatabas (DiVA)

Google scholar

Undervisning/handledning

Nataliya undervisar inom marknadsföring, internationellt företagande samt företagsekonomiska forskningsmetoder. Hon är framför allt involverad i magisterprogrammet Internationellt företagande och Ekonomprogrammet vid Högskolan Väst. Nataliya handleder och examinerar examensarbeten inom företagsekonomi på grundläggande och avancerad nivå. Hon är även handledare för doktorander både vid Högskolan Väst och andra lärosäten i Sverige.

Administrativa uppdrag

Vice-ordförande, Anställningsnämnden

Ledamot, Forsknings- och utbildningsnämnden

Ledamot, Institutionsnämnden (Institutionen för ekonomi och IT)

Externa akademiska uppdrag

Associate Editor, The Learning Organization (Emerald)

Sociala medier

LinkedIn

ResearchGate

Nyckelord

Entreprenörskap, entreprenöriella företag och organisationer, små och medelstora företag, kunskap, lärande, kunskapshantering, kunskapsförlust, samverkan, nätverkande, internationalisering

Publikationer