Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Högskolan Väst kan du examineras till doktor och licentiat inom fyra ämnen:

Utbildningen till doktor omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Den består av ett antal kurser som bestäms utifrån ämnet samt ett avhandlingsarbete. Resultaten av din forskning redovisas i en doktorsavhandling, som försvaras vid en disputation. Som doktorand har du två handledare som vägleder dig genom utbildningen.

Utbildningen till licentiat omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Den består av ett antal kurser som bestäms utifrån ämnet samt ett uppsatsarbete. Resultaten av din forskning redovisas i en licentiatuppsats, som försvaras vid ett licentiatseminarium. Du har två handledare som vägleder dig genom utbildningen.

Information om Högskolan Västs forskarutbildning finns även i Doktorandhandboken (pdf).

Kursutbud VT 2021

Kursutbud HT 2021

Kursutbud VT 2022

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen