Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om HRS4R

Lärosäten som ansluter sig följer en process kallad Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

EU-kommissionen utfärdade 2005 en rekommendation om att följa ”European Charter for Researchers” och ”Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”. Dessa två dokument kallas tillsammans för ”Charter & Code” och riktar sig till forskare såväl som arbetsgivare och finansiärer för forskning inom både offentlig och privat sektor. Bakgrunden till Charter & Code är ambitionen att upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet samt stödja, strukturera och stärka forskningen i Europa

Charter & Code består av 40 principer och krav som fastställer roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. Att som arbetsgivare ansluta sig till dessa 40 principer innebär att åta sig att agera ansvarsfullt och respektabelt, ge rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet.

HRS4R är ett stöd och verktyg för arbetsgivare vid arbetet av implementering av Charter & Code. Arbetet mynnar ut i en ansökan om utmärkelsen ”HR Excellence in Research”, vilket ges av EU-kommissionen efter en grundlig analys av arbetsgivarens arbete för att uppfylla avsikterna med Charter & Code.

Läs mer om HRS4R och aktuell status på vår engelska webb

Kontakt


Carl-Fredrik Miles

Carl-Fredrik Miles Handläggare International collaboration coordinator
carl-fredrik.miles@hv.se
Senast uppdaterad