Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samla information

Leta runt bland våra program och kurser. Ta också en titt på ingången "En värld av AIL" - där vi berättar om hur vi arbetar med utbildningarnas kopplingar till arbetslivet.

Kontakta gärna våra studie- och karriärvägledare - du kanske exempelvis har frågor om utbildningarna, arbetsmarknaden eller behörigheter.

På sidorna under Studentliv får du en inblick i hur det är att vara student här på Högskolan Väst.

Hur och när anmäler jag mig?

Du anmäler dig via den nationella sökandewebben antagning.se. 15 april är sista anmälningsdag för utbildningar som startar på höstterminen och 15 oktober sista anmälningsdag för utbildningar med start på våren. Anmälan öppnar en månad innan sista anmälningsdag, alltså 15 mars och 15 september.
Läs mer på antagning.se

Hur hanteras de uppgifter du lämnar i din anmälan? Läs mer under Är student.

Vad händer med min anmälan? 

Antagningsbesked 1 med svarskrav

Antagningsbesked 1 publiceras 8 december 2017.

Tacka JA för att behålla din plats

Har du blivit antagen eller reservplacerad måste du tacka JA på ditt antagningsbesked för att behålla din plats.
Sista svarsdag är 19 december!

Du tackar JA via "Mina Sidor" på antagning.se.

Antagningsbesked 2

Antagningsbesked 2 publiceras 27 december 2017.

Välkomstmejl

Välkomstmejl från Högskolan Väst skickas ut 29 december till dig som är antagen. I välkomstmejlet finns angivet vilket datum du senast ska registrera dig. Registreringen är ett krav för att du ska behålla din plats. Välkomstmejlet innehåller också länkar till ditt schema och information om hur du kommer igång med dina studier.

Den 2 januari, 2018 ska du senast ha fått ditt välkomstmejl, i annat fall kontaktar du servicecenter@hv.se

Terminen startar måndag vecka 3.

Registrering

Du registrerar dig enligt anvisningar i välkomstmejlet.

Om du inte registrar dig i tid förlorar du din plats. En del utbildningar är dock fortfarande öppna för anmälan och har då en anmälningsknapp.

Reservantagning

Reservantagningen pågår kontinuerligt.

Reserver erbjuds ledig plats enligt turordning och kontaktas via e-post. Tänk på att bevaka din mejl varje dag då svarstiden är kort under reservantagningsperioden.

På vissa utbildningar görs överintag, vilket innebär att även om någon lämnar sin plats så erbjuds inte denna till en reserv, eftersom det redan är fler antagna än antalet planerade platser.

Vi kan tyvärr inte ge några förhandsbesked om dina chanser till antagning. Men ju lägre reservnummer du har desto högre chanser att kunna bli antagen.  

Återbud

Önskar du avstå din plats lämnar du återbud via antagning.se

SEN ANMÄLAN

Till flera av Högskolan Västs utbildningar kan du göra en sen anmälan. Alla sena anmälningar behandlas i mån av tid och i kronologisk ordning. Dina chanser att bli antagen ökar därför ju tidigare du gör din anmälan. 

Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar, är det ingen garanti att det finns lediga platser kvar på utbildningen.

När urval pågår i aktuell antagningsomgång är utbildningarna tillfälligt stängda för anmälan.

Läs mer om sen anmälan på antagning.se

Utbildningar öppna för sen anmälan HT 2017 (länk till antagning.se)
Utbildningar öppna för sen anmälan VT 2018 (länk till antagning.se)

Regler kring anmälan

Enligt Högskoleförordningen måste varje lärosäte ha en antagningsordning. Hur arbetet med antagningen går till här hos oss finns dokumenterat i Högskolan Västs antagningsordning (se pdf längst ner på sidan).

Anstånd med studiestart

Om du blivit antagen till en utbildning vid Högskolan Väst men inte kan börja på grund av särskilda skäl kan du få anstånd med din studiestart, det vill säga möjlighet att påbörja studierna vid ett senare tillfälle.

Särskilda skäl  kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Blanketten "Anstånd med studiestart" (pdf) hittar du längst ner på sidan.

Kurs inom program/kurspaket och Senare del av program

Det finns möjlighet att göra en ansökan till vissa kurser inom program och kurspaket (gäller ej fristående kurser) samt till senare del av program. Detta under förutsättning att behörigheten är uppfylld samt att ledig plats finns. Ta en kontakt med våra studie- och karriärvägledare för att tillsammans diskutera dessa möjligheter!

Du anmäler dig genom att fylla i blanketten"Anmälan till senare del av program" eller "Anmälan till kurs inom program". Du hittar blanketterna som pdf:er längst ner på sidan.

Vi antar inga sökande till senare del av program på Sjuksköterskeprogrammet.

studieavgifter

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift.

Däremot måste alla studenter från länder utanför EU/EES betala studieavgift för sina studier på svenska högskolor och universitet. Högskolan fastställer inför varje läsår vilka studieavgifter som ska gälla.
Mer information om anmälnings- och studieavgifter hittar du på antagning.se 

Genom UHR, Universitets- och högskolerådet, får vi på Högskolan Väst medel som ska användas till stipendier för studenter som är betalningsskyldiga. Antagna studenter kan där ansöka om ett stipendium som täcker avgiften för deras program.
Läs mer om stipendier på den engelska sidan

Inställande av utbildning 

Utbildningarna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Har för få anmälningar kommit in vid anmälningstidens utgång kan en utbildning komma att ställas in. 

Obs. Högskolan förbehåller sig även rätten att under andra särskilda omständigheter ställa in utbildning. Ange därför alltid reservalternativ när du söker.

Mer information


Senast uppdaterad av ServiceCenter