Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samla information

Leta runt bland våra program och kurser. Ta också en titt på ingången "En värld av AIL" där vi berättar om hur vi arbetar med utbildningarnas kopplingar till arbetslivet.

Kontakta gärna våra studie- och karriärvägledare om du till exempel har frågor om utbildningarna, arbetsmarknaden eller behörigheter.

På sidorna under Studentliv får du en inblick i hur det är att vara student här på Högskolan Väst.

Hur och när anmäler jag mig?

Du anmäler dig till program och kurser på antagning.se. Där hittar du information kring hur du gör din anmälan, när anmälan öppnar, sista anmälningsdag och andra viktiga datum. Läs mer på antagning.se

Hur hanteras de uppgifter du lämnar i din anmälan? Läs mer under Är student.

Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. 
Håll koll på viktiga datum som gäller för olika antagningsomgångar på antagning.se 

(Observera att datumen nedan kan komma att ändras i enlighet med beslut från Universitets- och Högskolerådet och antagning.se)


Vad händer med min anmälan? 

Hösten 2024

Antagningsbesked 

Antagningsbesked 1 med svarskrav publiceras 11 juli 2024 på antagning.se. Logga in med de användar- och inloggningsuppgifter som du angav när du sökte din utbildning. 

Tacka JA för att behålla din plats
Har du blivit antagen eller reservplacerad måste du tacka JA på ditt antagningsbesked för att behålla din plats.

Du tackar JA via "Mina Sidor" på antagning.se.
Sista svarsdag är 19 juli 2024! 

Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se den 25 juli 2024. Det är inget svarskrav på detta besked.

Registrering - registreringsmejl

Du registrerar dig enligt anvisningar i ditt registreringsmejl.

Registreringsmejlet skickas ut från 29 juli 2024. 
Det skickas till den e-postadress som du angivit på antagning.se.

I registreringsmejlet får du din personliga länk för att registrera dig och skapa ditt studentkonto mm.

Du måste registrera dig via länken i registreringsmejlet inom angiven period för att inte förlora din utbildningsplats. När du har registrerat dig kommer du få ett bekräftelsemejl skickat till dig.

Registreringen är obligatorisk för att du ska kunna börja på din utbildning.

Är du antagen till specialistsjuksköterskeprogram? Då skickas ditt registreringsmejl inom två arbetsdagar efter du blivit antagen.

Saknar du ditt registreringsmejl?
Kolla din skräppost alternativt klicka här>>

Höstterminen 2024 startar måndag vecka 36.

Reservantagning

Att vara reservplacerad innebär att du står på en väntelista till utbildning. Här hittar du information om reservantagning.

Återbud

Om du önskar avstå din plats lämnar du återbud via "Mina Sidor" på antagning.se

Sen anmälan

Du kan göra en sen anmälan till flera utbildningar vid Högskolan Väst. Alla sena anmälningar behandlas i mån av tid och i kronologisk ordning. Dina chanser att bli antagen ökar därför ju tidigare du gör din anmälan. 

Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar är det ingen garanti att det finns lediga platser kvar på utbildningen.

När urval pågår i aktuell antagningsomgång är utbildningarna tillfälligt stängda för anmälan.

Läs mer om sen anmälan på antagning.se

Utbildningar öppna för sen anmälan HT2024 (länk till antagning.se)

 

Regler kring anmälan

Enligt Högskoleförordningen måste varje lärosäte ha en antagningsordning. Om du vill läsa om hur arbetet med antagningen går till här hos oss finns det dokumenterat i Högskolan Västs antagningsordning (se PDF-fil längst ner på sidan).

Antagningsordning 2024/2025 gäller vid antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå från och med läsåret 2024/2025 och vid antagning till sommarkurser 2024. Vid antagning till utbildning på forskarnivå gäller den från och med 2024-01-01.

Anstånd med studiestart

Om du blivit antagen till en utbildning vid Högskolan Väst, men inte kan börja på grund av särskilda skäl, kan du få anstånd med din studiestart. Det finns alltså möjlighet att påbörja studierna vid ett senare tillfälle.

Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Blanketten "Anstånd med studiestart" (PDF-fil) hittar du längst ner på sidan.

Kurs inom program/kurspaket och Senare del av program

Det finns möjlighet att göra en ansökan till vissa kurser inom program och kurspaket (gäller ej fristående kurser) samt till senare del av program. Detta under förutsättning att behörigheten är uppfylld samt att ledig plats finns. Ta en kontakt med våra studie- och karriärvägledare för att tillsammans diskutera dessa möjligheter!

Blanketter för anmälan (PDF-fil) hittar du längst ner på sidan.

Skyddade personuppgifter hos skatteverket: kontakta Antagningen på Högskolan Väst via telefon innan anmälan.

Vi antar inga sökande till senare del av program på Sjuksköterskeprogrammet.

Studieavgifter

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift, men alla studenter från länder utanför EU/EES eller Schweiz behöver betala studieavgift för sina studier på svenska högskolor och universitet. Högskolan fastställer inför varje läsår vilka studieavgifter som ska gälla.

Mer information om anmälnings- och studieavgifter hittar du på antagning.se 

Genom UHR, Universitets- och högskolerådet, får vi på Högskolan Väst medel som ska användas till stipendier för studenter som är betalningsskyldiga. Antagna studenter kan ansöka om ett stipendium som täcker avgiften för deras program.

Läs mer om stipendier på den engelska sidan

Inställande av utbildning 

Utbildningarna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Om för få anmälningar kommit in vid anmälningstidens utgång kan en utbildning ställas in. 

(OBS! Högskolan Väst förbehåller sig även rätten att under andra särskilda omständigheter ställa in utbildning. Ange därför alltid reservalternativ när du söker.)

Senast uppdaterad