Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Foto på alla som jobbar inom Akademus organisation

Organisation

Akademus är organisatoriskt placerad på enheten för Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling (SBIP) och tillhör avdelningen för pedagogiskt stöd och utveckling (PSU). Vår organisation är delvis distribuerad och består av pedagogiska utvecklare, språkhandledare och verksamhetsledare för högskolepedagogik från våra olika institutioner samt IKT-pedagoger, språkhandledare och medietekniker som alla är anställda på enheten. Tillsammans utgör vi ett 15-tal personer som arbetar med akademus olika uppdrag och administration. Till det här tillkommer också en rad olika lärare som utifrån sin ämneskompetens är med i undervisningen inom ramen för vårt högskolepedagogiska kursutbud.  

Hur vi arbetar

  • Vi arrangerar olika kompetensutvecklande aktiviteter som workshoppar, temadagar, lunchseminarium som vänder sig till såväl enskilda lärarlag som avdelningar, institutioner och hela högskolan.
  • Utifrån vår omvärldsbevakning, deltagande i olika nätverk samt utvecklingsarbete av våra pedagogiska system skapar vi nyheter, tips och trix till dig som undervisar vilka publiceras på vår webbplats samt skickas ut med jämna mellanrum i vårt nyhetsbrev.
  • Vi erbjuder individuellt stöd genom bokningsbar handledning och drop-in.
  • Genom vårt högskolepedagogiska kursutbud erbjuder vi behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser för högskolans lärare och pedagogiskt ansvariga.
  • Med utveckling av undervisning i fokus driver vi olika pedagogiska utvecklingsprojekt inom våra lärmiljöer. 
  • Vi är systemägare till högskolans olika pedagogiska system såsom Canvas, Zoom, Padlet, HV Play etc och ansvarar därmed för framtagning av stödmaterial till såväl lärare som studenter.

Styrning och kvalitetssäkring  

Genom att Akademus är en del av SBIP och avdelningen PSU leds det dagliga arbetet av avdelningschef och övergripande av enhetschefen för verksamheten där även studievägledning, bibliotek, språkvingen och riktat pedagogiskt stöd ingår. Till det här tillkommer också IKT-rådet som utgör styrgrupp för de pedagogiska system som vi förvaltar samt programrådet för högskolepedagogik som ansvarar för kvalitetssäkring av det högskolepedagogiska kursutbudet.

Nätverkssamarbeten 

Vi som jobbar på Akademus


Anette Ask Johannesson

Anette Ask Johannesson Universitetsadjunkt
anette.ask-johannesson@hv.se

Anna Jakobsson

Anna Jakobsson Universitetslektor
anna.jakobsson@hv.se

Britt-Marie Sjöholm

Britt-Marie Sjöholm Ikt-pedagog
britt-marie.sjoholm@hv.se

Carina Carlund

Carina Carlund Koordinator
carina.carlund@hv.se

Caroline Andersson

Caroline Andersson Ikt-pedagog
caroline.andersson@hv.se

Daniel Jakobsson

Daniel Jakobsson Skrivhandledare på bibliotek
daniel.jakobsson@hv.se

Elin Behrns

Elin Behrns Informationskoordinator
elin.behrns@hv.se

Emelie Wester

Emelie Wester Handläggare Ledningsstöd SBIP
emelie.wester@hv.se

Emma Norberger

Emma Norberger Ikt-pedagog
emma.norberger@hv.se

Erik Malmsköld

Erik Malmsköld Ikt-pedagog
erik.malmskold@hv.se

Henrik Oscott

Henrik Oscott Medietekniker
henrik.oscott@hv.se

Hanna Nordlander

Hanna Nordlander Universitetsadjunkt
hanna.nordlander@hv.se

Jenny Antonsson

Jenny Antonsson Universitetsadjunkt
jenny.antonsson@hv.se

Johan Hyrén

Johan Hyrén Universitetslektor
johan.hyren@hv.se

Karin Svensson

Karin Svensson Universitetsadjunkt
karin.svensson@hv.se

Lars Johansson

Lars Johansson Avdelningschef
lars.johansson@hv.se

Marcus Paulsson

Marcus Paulsson Medietekniker
marcus.paulsson@hv.se

Maria Nilsson

Maria Nilsson Ikt-pedagog
maria.nilsson@hv.se

Maria Persson

Maria Persson Skrivhandledare på bibliotek
maria.persson@hv.se

Mikael Wåhleman

Mikael Wåhleman Medietekniker
mikael.wahleman@hv.se

Urban Carlén

Urban Carlén Universitetslektor
urban.carlen@hv.se
Senast uppdaterad