Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emelie Wester

Handläggare

Anställd på Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling.


For english, see below.

Detta arbetar jag med:

Ledningsstöd till SBIP:s ledningsgrupp och administrativt verksamhetsstöd för enheten. Administration gällande högskolepedagogiska kurser, Akademus och intern kommunikation.

Följande grupperingar ingår jag i:

  • Arbetsgrupp för DigiLab i biblioteksrummet
  • SBIP:s infoteam
  • OpenLabs styrgrupp
  • Högskolepedagogiska verksamheten

My work:

Management support for the SBIP management team and administrative operational support for the unit. Administration regarding courses connected to teaching and learning in higher education, Akademus and internal communication.

I participate in the following forums:

  • Working group for DigiLab in the library room
  • SBIP Information team
  • OpenLab
  • Team for Teaching and Learning in Higher Education