Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Emelie Wester

Handläggare

Anställd på Studiestöd, bibliotek och pedagogisk utveckling.


For english, see below.

Detta arbetar jag med:

Ledningsstöd till SBIP:s ledningsgrupp och administrativt verksamhetsstöd för enheten. Administration gällande högskolepedagogiska kurser, Akademus och intern kommunikation.

 

Följande grupperingar ingår jag i:

- Arbetsgrupp kring Social Hållbarhet på SBIP

- Arbetsgrupp för DigiLab i biblioteksrummet

- SBIP:s infoteam

- OpenLabs styrgrupp

- Högskolepedagogisk verksamhet

 

My work:

Management support for SBIP''s management team and administrative operational support for the unit. Administration regarding university pedagogical courses, Akademus and internal communication.

 

I participate in the following forums:

- Working group on Social Sustainability at SBIP

- Working group for DigiLab in the library room

- SBIP Information team

p>

- OpenLab

- University pedagogy