Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Co-op

Anställ en Co-opstudent! Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Co-op ger dig som företag chansen att lära känna dina framtida medarbetare. Det är helt enkelt ett smart sätt att rekrytera. Läs mer om Co-op.

Projektarbete

I många utbildningar genomför projektarbeten på uppdrag av företag eller andra arbetsgivare. Ett sådant projektarbete, som genomförs skarpt ute i arbetslivet, ger studenten en bild av vilka problem och frågeställningar man kan komma att möta i kommande yrkesutövning. Företaget i sin tur kan exempelvis få förslag till nya arbetssätt eller hjälp med vissa utredningsuppdrag.

Kontakt: Thomas Winman (Ekonomi och IT), Maria Clevfors Fischer (Individ och samhälle), Agneta Hjelm Persäng (Hälsovetenskap) och Håkan Jensen (Ingenjörvetenskap).

Examensarbete

I examensarbetet möts de tuffa akademiska kraven och yrkeslivets behov av innovation, kvalitetsutveckling eller utredningsarbete. Examensarbeten och uppsatser ska ha en viss vetenskaplig nivå och kräver en dialog för att både uppdragsgivare och högskolan ska få sina synpunkter framförda och tillgodosedda.
Tänk på att det kan ta tid att hitta lämpliga studenter, det är därför bra att vara ute i god tid. De flesta uppsats- och examensarbeten görs under vårterminen vilket innebär att du bör ta kontakt med högskolan i början av januari månad.

Kontakt: Thomas Winman (Ekonomi och IT), Maria Clevfors Fischer (Individ och samhälle), Agneta Hjelm Persäng (Omvårdnad) och Håkan Jensen (Ingenjörvetenskap).

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – praktik

Inom flera av våra utbildningar ingår återkommande perioder av praktik, kallad verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att studenten tillbringar utbildningsperioder på arbetsplatser, främst inom offentlig sektor, inom sitt kommande yrkesområde. Verksamhetsförlagd utbildning finns för de studenter som läser till lärare, sjuksköterska, specialistsjuksköterska (Distriktssköterska, Onkologisk vård, Psykiatrisk vård och Vård av äldre) samt till socionom.

Läs mer här 

Mentorskap

Inom vissa av våra programutbildningar kan studenter få kontaktpersoner eller mentorer som är verksamma i det yrkesområde utbildningen rör. Som mentor delar du med dig med dina erfarenheter samtidigt som du får input tillbaka från studentens pågående studier.

Läs mer här

Fadderverksamhet

Fadderverksamheten är ett samarbete mellan högskolan och regionens företag och organisationer. I korthet innebär det att ni som fadderföretag tar emot en stundgrupp upp till tre gånger per termin. På så sätt får studenterna förankring i aktuella jobbrelaterade frågeställningarna redan under studietiden.

Fältstudier

Fältstudier ingår i flera av våra utbildningar och innebär studier av ett ämne eller en företeelse genom studiebesök i arbetslivet, kortare praktik inom yrkesområdet eller att man studerar en företeelse i sin naturliga miljö.

HoloHouse

Vill din organisation/företag bli mer hållbart och bidra till en bättre värld? Genom HoloHouse kommer du i kontakt med studenter - framtidens hållbarhetsexperter - som kan ta sig an olika typer av uppdrag. Här kan du läsa mer om HoloHouse och Högskolan Väst samverkan.

Senast uppdaterad