Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på campus. Foto. Student på campus. Foto.

Längden på arbetsperioderna varierar mellan de olika utbildningsprogrammen. Arbetsperioderna är fördelade på tre eller fyra olika perioder utspridda under utbildningens 3,5 - 4 år.

Co-op - en del av högskolans profil

Arbetsintegrerat lärande (där Co-op är en av modellerna), d v s att praktiskt yrkesarbete integreras med högskolestudier, är utmärkande för Högskolan Väst. Med en pedagogik som tar in arbetslivet i utbildningen och förlägger delar av utbildningen till arbetslivet samverkar högskolan med näringsliv, organisationer och offentlig sektor.

Högskolan Väst har sedan 2002 ett nationellt uppdrag att utveckla AIL inom ramen för ett högskolepedagogiskt utvecklingsarbete.

Senast uppdaterad