Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningar

På grundutbildning ger vi Sjuksköterskeprogrammet samt Socialpsykiatrisk vård, genom att klicka på programmet kan du läsa mer om respektive utbildning.

Vi har även ett flertal specialistsjuksköterskeutbildningar och fristående kurser inom exempel hälsovetenskap, omvårdnad, kriminologi samt medicinvetenskap.

Kliniskt lärandecentrum

KLC är ett specialutrustat centrum där studenterna tränar och lär sig att möta och kommunicera med patienter och deras närstående i olika vårdsituationer. Likaså tränar och lär studenterna olika vårdtekniska moment och handlingsberedskap i olika scenarier med hjälp av simulering.
På KLC används normkritik och dramapedagogik som innovativa pedagogiska verktyg.
Läsa mer om KLC och om hur vi använder oss av Elisbeth Ohlson Wallins konst i undervisningen här...

Normmedvetet vårdande

Högskolan Väst vill utbilda sjuksköterskor som efter sin examen kan arbeta i vården med en normmedveten blick och som känner till vårdens problematik kopplad till normer, föreställningar och bristande jämlikhet. Läs mer om vår satsning här...

Internationalisering

Institutionen för hälsovetenskap bedriver både ett långsiktigt och ett medvetet arbete inom internationalisering för såväl studenter som medarbetare. Utresande studenter kan till exempel genomföra verksamhetsförlagd utbildning och/eller samla in data till examensarbetet, det finns även möjlighet att genomföra teoretiska kurser på några utav våra utländska partneruniversitet. Läs mer om dina möjligheter och ta del av tidigare studenters äventyr här...

Kompetensutveckling/uppdragsutbildningar

Institutionen kan medverka i områden som hälsa och hälsofrämjande arbete i samhälle och arbetsliv, jämställdhets- och mångfaldsarbete i arbetslivet, lärande och kompetensutvecklingsarbete i ett mångkulturellt samhälle och arbetsliv och liknande.

Vår erfarenhet är framför allt baserad på arbete i och med offentlig verksamhet. Vi arbetar med en bred flora av uppdragstyper som poäng- och icke poänggivande kurser, föreläsningar, verksamhetsutveckling och processledning, handledning, seminarier, teoretiska underlag/texter, utvärderingar, kartläggningar/nulägesanalyser, uppdragsforskning mm. Läs mer och sök till våra uppdragsutbildningar här...

Alumn

Vad innebär det att vara alumn? -Ordet betyder skyddsling, tidigare student vid universitet eller högskola som håller kvar kontakten. Läs gärna mer om vår alumnverksamhet och våra återträffar för Sjuksköterskeprogrammet eller Socialpsykiatrisk vård 

Senast uppdaterad