Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

KLC är ett specialutrustat centrum där studenterna tränar och lär sig att möta och kommunicera med patienter och deras närstående i olika vårdsituationer. Likaså tränar och lär studenterna olika vårdtekniska moment och handlingsberedskap i olika scenarier med hjälp av simulering.

Scenarioträning utgår från patientfall med simuleringsdockor och arbetet sker i grupper av studenter där för- och efterreflektion används som pedagogisk metod. Simulering är en metod för att träna upplevelser eller situationer, som efterliknar verkligheten i en kontrollerad miljö utan att patientsäkerheten riskeras.

Den lärarledda träningen gör det möjligt för studenter på grund- och avancerad nivå att koppla teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Målet är att studenten ska få en ökad trygghet för att möta patienter och vårdverksamhet. KLC präglas av ett personcentrerat, normmedvetet och hållbart synsätt på vårdande.

Lärande i KLC utgör en naturlig koppling mellan högskola och vårdverksamhet och är ett exempel på arbetsintegrerat lärande.

Ekonomiska medel från Vinnova har möjliggjort inköp av konst i form av Elisabeth Ohlson Wallins fotografier, något vi är mycket glada över. Dessa foton utgör illustrationer av hur det på olika sätt är att vara människa. Våra studenter kommer i sina framtida yrken dagligen att möta människor i olika  åldrar, med olika sexuell läggning och könstillhörighet, med funktionsvariation, skilda trosuppfattningar och olika etnicitet. Vår värdegrund, för såväl  studenter som anställda på Högskolan Väst, utgår från principen om alla människors lika värde och våra studenters framtida samhällsuppdrag är att ge personcentrerad och jämlik vård. Med utgångspunkt i Elisabeth Ohlson Wallins fotografier  stimuleras studenter att reflektera över människors utsatthet och olika livsvillkor. Ett  normmedvetet förhållningssätt i olika lärandesituationer ger förutsättningar för studenter att ur ett kritiskt perspektiv kunna granska normer avseende vårdens genomförande och som kan främja ett mer jämlikt vårdande.

 

 

 

Kontakt


John Ottosson

John Ottosson Universitetsadjunkt
john.ottosson@hv.se

Christine Haglund Servaeus

Christine Haglund Servaeus Lärarassistent
christine.haglund-servaeus@hv.se

Marie Engwall

Marie Engwall Universitetslektor
marie.engwall@hv.se
Senast uppdaterad