Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Intersektionalitetsbegreppet pekar på att sociala maktordningar eller indelningsgrunder inte bör problematiseras var och en för sig, istället är det viktigt att se hur de samverkar. Kvinnor och män är exempelvis inte homogena grupper, det finns också skillnader både inom och mellan grupper som är kopplade till bland annat klass, etnicitet, sexualitet, ålder och kroppsfunktion. Hur dessa olika kategoriseringar samverkar måste vägas in i analyser för att antaganden och analyser inte ska bli förenklade.

Innebörden av detta är att högskolan, i sin analys, planering och prioritering av kommande insatser, behöver ta hänsyn till andra sociala kategorier för att stereotypa och förenklade föreställningar ska kunna utmanas och förändras. Därmed kan fler nås av arbetet med jämställdhetsintegrering och ges förbättrade förutsättningar att bidra till att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

kontakt


Senast uppdaterad