Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning.
Kursen fokuserar på:

  • Din kommande handledarroll i verksamhetsförlagd utbildning i relation till erfarenhetsbaserad kunskap,professionellt yrkeskunnande,vetenskapligt förhållningssätt, normmedvetenhet och makt.
  • Olika perspektiv på kunskap, teorier,modeller och arbetsintegrerat lärande diskuteras.
  • Reflektionens betydelse för hur kunskap grundläggs och utvecklas i olika kontexter behandlas.
  • Bedömning av egen kompetens med betydelse för handledarrollen diskuteras
  • Handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och övergripande pedagogiska metoder reflekteras, analyseras och diskuteras.

Handledning utvärderas, reflekteras och analysera i relation till förhållningssätt,eget och andras lärande.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet. Reflektioner skrivs ner i portfolio som är ett verktyg för studenternas reflektionsprocess.

Examination/Examen

Examination sker i form av studentgrupps diskussioner förlagda i seminarieform.

Förkunskaper/Behörighet

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande/Start

Kursen startar vecka 36, 2024 och pågår till och med vecka 3, 2025. Kursdagar planeras till onsdagar varannan vecka. Kursen är uppdelad i tre moduler där din roll som handledare, bedömning av handledningsaktivitet och den praktiska handledningsprocessen behandlas, reflekteras och examineras. Kursen läses på kvartsfart och bedrivs som distansutbildning. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Sista dag för anmälan är 2024-06-20.

Kostnad

För deltagare utanför VGR-avtalet är kostnaden 6 944kr ex. moms/deltagare.

Frågor om kursen ställs till kursansvarig Agneta Welin 

Information om uppdragsutbildning Annika Bergman  Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag. Mobilnr. 0739-013 404

Frågor om anmälan och registrering, kontakta uppdragsutbildning@hv.se

Kursansvariga /övrig kontakt


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se

Agneta Welin

Agneta Welin Universitetslektor
agneta.welin@hv.se
Senast uppdaterad