Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning på halvfart (halvtid) i samarbete med diabetessjuksköterskan Pia Hanås. Kursen innehåller:

 • normal metabolism och patofysiologi vid diabetes
 • kost- och näringslära relaterat till diabetessjukdom
 • diabeteskomplikationer: orsaker, konsekvenser och prevention
 • egenvårdsbehov utifrån personens livssituation
 • nationella riktlinjer och styrdokument
 • olika behandlingsprinciper vid diabetes
 • personcentrerad vård
 • förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
 • diabetessjuksköterskans roll och samordning av diabetesvården
 • evidensbaserad vård och behandling
 • diabetessjukdomens komplexitet i förhållande till biologiska, sociala, psykologiska och kulturella aspekter

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet.

Examination/Examen

Examination sker i form av salstentamen, individuell muntlig presentation vid seminarium, individuell skriftlig hemtentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt obligatoriska workshops.

Förkunskaper/Behörighet

Legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande

Genomförande/Start

Kursen startar torsdag den 29e januari, 2020 och pågår till och med onsdag den 10/6, 2020.
Kursdagar är huvudsakligen förlagda till onsdagar kl 09.00 – 16.00 (med reservation för förändringar). Kursen läses på halvfart (halvtid) och bedrivs delvis genom campusförlagda träffar vid Högskolan Väst i Trollhättan och delvis via en nätbaserad utbildningsmiljö. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Frågor om kursen ställs till:

kursansvarigAlma Dautovic
0520 22 38 49
alma.dautovic@hv.se

Kostnad

16 232:- per deltagare i en kurs för 20 sjuksköterskor. Angivet pris gäller exklusive moms. Litteratur ingår ej.

Anmälan

Anmälan är stängd!

Information om uppdragsutbildning

Agneta Hjelm Persäng
agneta.hjelm@hv.se
Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag
Högskolan Väst
Institutionen för Hälsovetenskap
461 86 Trollhättan

Kursplan samt informationsblad


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast