Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eva Johansson

Eva Johansson

Universitetslektor

eva.johansson@hv.se J312

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är extern redovisning, särskilt reglering.

Undervisning/handledning

Sedan 2001 undervisar jag på Högskolans Västs Ekonomie Kandidat Program.

Nyckelord

Extern redovisning, reglering, institutionell teori.