Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nämnden har via rektor och styrelse ett övergripande ansvar för kvalitetsfrågor.

Huvuduppgiften för FUN är att driva och följa kvalitetssäkring och utveckling av kvalitet i forskning och utbildning på högskoleövergripande nivå. FUN har också ett övergripande ansvar för etikfrågor vilka bereds i Forskningsetikutskottet.

Nämnden ser till att institutionernas verksamhet har ett högskoleövergripande perspektiv och uppfyller kvalitetskraven som ställs på verksamheten.

Ledamöter

Ordförande

Anette Ekström-Bergström, professor i omvårdnad

Vice ordförande

Andreas de Blanche, universitetslektor i datateknik

Övriga ledamöter

Signild Risenfors, universitetslektor i pedagogik
Ulrika Lundh Snis, universitetslektor i informatik
Stefan Hellman, universitetslektor i företagsekonomi
Bo Svensson, universitetslektor i automation  
Johan Berlin, professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation
Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap inriktning psykiatri

Externa ledamöter

Margarita Diez, docent i neurovetenskap
Mats Widigson, lektor i utbildningsvetenskap

Student- och doktorandrepresentanter

Amanda Öbom
Mikke Nilsson Teveborg

Föredragande

Kristina Lindh, studierektor för utbildning på forskarnivå
Anna-Maria Blomgren, kvalificerad utredare

Nämndens sekreterare

Magdalena Zawada

Senast uppdaterad av Magdalena Zawada