Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består av lärare och studenter, flertalet har vetenskaplig kompetens, och minst en av studentrepresentanterna bör vara doktorand.

Lärarna utses genom institutionsvisa val, för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

(Ledamöter i Institutionsnämnden får endast i undantagsfall vara ledamot i programråd)

Ledamöter


Ordförande

Sandra Pennbrant, professor vårdvetenskap inriktning arbetsintegrerat lärande

Vice ordförande

Margareta Karlsson, docent i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande

Övriga ledamöter

Catrin Johansson, universitetslektor i vårdvetenskap
Anette Ekström, professor i vårdvetenskap
Anders Pedersson, universitetslektor
Maria Rönnerhag, universitetslektor i vårdvetenskap
Maria Erlandsson, universitetsadjunkt 


Student- och doktorandrepresentanter

Ivan André Castillo, doktorandrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Utskottet för god forskningssed och etik

Maivor Olsson-Tall, universitetslektor

Föredragande

Bent Floberg, akademi och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Eva-Lena Fast, prefektsekreterare

Kontakt


Sandra Pennbrant

Sandra Pennbrant Professor
sandra.pennbrant@hv.se

Margareta Karlsson

Margareta Karlsson Universitetslektor Docent i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande
margareta.karlsson@hv.se

Eva-Lena Fast

Eva-Lena Fast Handläggare
eva-lena.fast@hv.se

Bent Floberg

Bent Floberg Handläggare
bent.floberg@hv.se
Senast uppdaterad