Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består av lärare och studenter, flertalet har vetenskaplig kompetens, och minst en av studentrepresentanterna bör vara doktorand.

Lärarna utses genom institutionsvisa val, för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

(Ledamöter i Institutionsnämnden får endast i undantagsfall vara ledamot i programråd)

Ledamöter


Ordförande

Sandra Pennbrant, docent i vårdvetenskap

Vice ordförande

Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap inriktning psykiatri

Övriga ledamöter

Catrin Alvebratt, universitetlektor i vårdvetenskap
Anette Ekström, professor i vårdvetenskap
Maria Emilsson, universitetslektor i vårdvetenskap
Hildur Gunnarsdottir, universitetslektor i vårdvetenskap
Annika Bergman, universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Magnus Karlsson, universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Student- och doktorandrepresentanter

Anna Andersson, doktorandrepresentant

Forskningsetiska utskottet

Margareta Karlsson, universitetslektor i vårdvetenskap

Föredragande

Bent Floberg, akademi och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Eva-Lena Fast, prefektsekreterare

Kontakt


Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast