Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Margareta Karlsson

Margareta Karlsson

Universitetslektor


Docent i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande

margareta.karlsson@hv.se G432

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå. Forskar inom arbetsintegrerat lärande, hälsovetenskap, vårdvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är lektor i vårdvetenskap och mitt forskningsintresse är framförallt inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Jag har i min forskning bland annat studerat hur sjuksköterskor påverkas som vårdare och som människor i vårdandet av patienter vid livets slutskede. Den grundläggande teoretiska utgångspunkten är vårdvetenskap som vilar på en humanistisk grund och som studerar människan i förhållande till liv och död, hälsa och lidande. 

Tidigare projekt har bland annat handlat om etiska dilemman och etiska problem i palliativ vård, sjuksköterskors existentiella frågeställningar vid vård i livets slutskede, närstående i palliativ vård, nyblivna föräldrars upplevelser av hembesök av distriktssköterska, uppföljande hembesök hos äldre efter sjukhusvård, sjuksköterskestuderandes attityder före och efter en kurs i palliativ vård.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar framförallt på högskolans specialistsjuksköterskeprogram inom områdena palliativ vård och avancerad vård i hemmet. Jag handleder studenter i examensarbete på magisternivå. Jag är även biträdande handledare för doktorander.

Nyckelord

Omvårdnad, palliativ vård, sjuksköterska, vård i livets slutskede, vårdvetenskap,  

Research gate

Följ mig på Research gate

Uppdrag externt

Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet och ledamot i etiksutskottet för forsknings-och utbildningsnämnden på Högskolan Väst. Jag är Associate Editor för tidskriften International Journal of Caring Sciences. Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Journal of advanced nursing, Nursing Ethics, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Clinical Nursing Research samt Nursing & Health Sciences.

Publikationer