Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Margareta Karlsson

Universitetslektor

Lektor i vårdvetenskap PhD Caring science

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå.

Forskar inom området forskningsområden, arbetsintegrerat lärande, vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap, vårdvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Jag är lektor i vårdvetenskap och mitt forskningsintresse är framförallt inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Jag har i min forskning bland annat studerat hur sjuksköterskor påverkas som vårdare och som människor i vårdandet av patienter vid livets slutskede. Den grundläggande teoretiska utgångspunkten är vårdvetenskap som vilar på en humanistisk grund och som studerar människan i förhållande till liv och död, hälsa och lidande. 

Tidigare projekt har bland annat handlat om etiska dilemman och etiska problem i palliativ vård, sjuksköterskors existentiella frågeställningar vid vård i livets slutskede, närstående i palliativ vård, nyblivna föräldrars upplevelser av hembesök av distriktssköterska, uppföljande hembesök hos äldre efter sjukhusvård, sjuksköterskestuderandes attityder före och efter en kurs i palliativ vård.

UNDERVISNING/HANDLEDNING

Jag undervisar framförallt på högskolans specialistsjuksköterskeprogram inom områdena palliativ vård och avancerad vård i hemmet.

Jag handleder studenter i examensarbete på magisternivå. Jag är även biträdande handledare för doktorander.

Nyckelord

Omvårdnad, palliativ vård, sjuksköterska, vård i livets slutskede, vårdvetenskap,  

Research gate

Följ mig på Research gate

Uppdrag externt

Jag är programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet och ledamot i etiksutskottet för forsknings-och utbildningsnämnden på Högskolan Väst. Jag är Associate Editor för tidskriften International Journal of Caring Sciences. Jag anlitas regelbundet som granskare för internationella vetenskapliga tidskrifter, såsom: Journal of advanced nursing, Nursing Ethics, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Clinical Nursing Research samt Nursing & Health Sciences.

Publikationer


Välbefinnande och värdighet för äldre människor : Utifrån Erikssons caritativa teori

Publicerat

Välbefinnande och värdighet för äldre människor : Utifrån Erikssons caritativa teori

Människor lever allt längre, vilket leder till stora utmaningar i att garantera äldre människors hälsa och välbefinnande. Andelen äldre väntas öka...

Caring for Older People : Improving Healthcare Quality to Ensure Well-Being and Dignity

Publicerat

Caring for Older People : Improving Healthcare Quality to Ensure Well-Being and Dignity

The aim of caring is to promote health. The global trend is that people are living longer, but in many cases, there is no support system for the ca...

Follow-up visits to older patients after a hospital stay : nurses' perspectives.

Publicerat

Follow-up visits to older patients after a hospital stay : nurses' perspectives.

Older patients with multimorbidity and extensive healthcare needs are at risk of frequent readmission to hospital after discharge. With a Swedish...

Nursing students' attitudes toward care of dying patients : A pre- and post-palliative course study

Publicerat

Nursing students' attitudes toward care of dying patients : A pre- and post-palliative course study

Background: Many nursing students are not prepared to encounter death and care for patients who are at the end of life as newly educated nurses. Th...

The struggle of health care providers to reconcile as human beings in end-of-life care

Publicerat

The struggle of health care providers to reconcile as human beings in end-of-life care

Assessment and decision-making of Swedish primary care nurses in relation to the use of interpreters

Publicerat

Assessment and decision-making of Swedish primary care nurses in relation to the use of interpreters

Communicating with immigrants in primary care can be a challenge for nurses who must assess language proficiency and decide whether to use an...

Health care providers becoming as human beings in end-of-life care : a tentative theory model

Publicerat

Health care providers becoming as human beings in end-of-life care : a tentative theory model

Aim: The aim is to elucidate dimensions in a tentative theory model of health care providers becoming as human beings in end-of-life care. Health...

Parents' experiences and perspectives of a postnatal home visit by a district nurse in Sweden

Publicerat

Parents' experiences and perspectives of a postnatal home visit by a district nurse in Sweden

The transition to parenthood can involve major adjustments for a couple. New roles are to be learned and new relationships formed, and already...

Reflecting on one's own death : the existential questions that nurses face in end-of-life care

Publicerat

Reflecting on one's own death : the existential questions that nurses face in end-of-life care

When registered nurses care for patients at the end of life, they are often confronted with different issues related to suffering, dying, and death...

Vidrörd av livet i dödens närhet : Att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap

Publicerat

Vidrörd av livet i dödens närhet : Att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap

The overall aim of the study is to create a theory model of "becoming" as a human being and health care provider in the caring communion at the...

A Qualitative Metasynthesis From Nurses’ Perspective When Dealing With Ethical Dilemmas and Ethical Problems in End-of-Life Care

Publicerat

A Qualitative Metasynthesis From Nurses’ Perspective When Dealing With Ethical Dilemmas and Ethical Problems in End-of-Life Care

This metasynthesis aimed to translate, interpret, and present a synthesis of qualitative studies from nurses' perspectives dealing with ethical...

Community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home.

Publicerat

Community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home.

AIM: To gain a deeper understanding of community nurses' experiences of ethical problems in end-of-life care in the patient's own home. METHOD: Ten...

External mirroring of inner chaos : Blogging as experienced by the relatives of people with cancer

Publicerat

External mirroring of inner chaos : Blogging as experienced by the relatives of people with cancer

Background: Relatives of a person suffering from cancer risk being affected both physically and psychologically. Blogging has become increasingly...

Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet

Publicerat

Specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad vård i hemmet

Vid Högskolan Väst i Specialistsjuksköterskeprogrammet som leder till distriktssköterska finns två inriktningar, inriktning mot avancerad vård i...

Community nurses' experiences of ethical dilemmas in palliative care : a Swedish study.

Publicerat

Community nurses' experiences of ethical dilemmas in palliative care : a Swedish study.

AIM: The aim of this study was to highlight community nurses' experiences of ethical dilemmas in palliative care. BACKGROUND: There are many studie...

En grupp sjuksköterskors beskrivning av goda vårdsituationer i palliativ vård

Publicerat

En grupp sjuksköterskors beskrivning av goda vårdsituationer i palliativ vård