Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Eddy Nehls

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskar inom området humaniora, etnologi.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning har genom åren handlat om olika saker. Avhandlingen riktade in sig på förutsättningar för jämställdhetsarbete, med fokus på den svenska åkerinäringen. Docent blev jag på forskning om alkohol och droger. Och efter det har jag sysslat med olika saker, men med fokus på samverkan, kunskapsutveckling och hållbarhet. Den röda tråden i forskningen är KULTUR. Jämställdhet är en kulturell företeelse och alkohol- och drogforskningen handlade om alkohol/droger i kulturen och om kulturen i alkohol/droger. Och vill vi skapa ett hållbart samhälle krävs samverkan över gränser, innovationer och nytänkande, vilket underlättas med kunskap om och förståelse för kultur. Arbetsintegrerat lärande, turism/destinationsutveckling och kunskapsteori forskar jag om nu, med fokus på kulturella aspekter.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i Företagsekonomi, om vetenskapsteori och organisation. Där handleder jag också uppsatser.

Jag undervisar även på ingenjörsprogrammet, om hållbarhet. Tidigare har jag undervisat och handlett studenter på: Kulturvetarprogrammet, Hälsovetarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet och Personalvetarprogrammet.

Nyckelord

AIL, Kultur, Kunskap, Hållbarhet, Turism, Destinationsutveckling, Jämställdhet, Genus, Organisering, alkohol/droger.

Publikationer


Hur blir högre studier högre? : om skillnaden mellan elever och studenter, trampolinhögskolor och katapulthögskolor

Publicerat

Hur blir högre studier högre? : om skillnaden mellan elever och studenter, trampolinhögskolor och katapulthögskolor

Hur blir högre studier högre? är en bok om lärande som är tänkt att inspirera studenter och blivande studenter att utveckla en egen förståelse för...

Cross-Border Alcohol Contacts : Anders Gustavsson, Historical Changes in Alcohol Contacts across the Swedish-Norwegian Border.Novus Press, Oslo, 2019. 61 pp. Ill. 978-82-8390-010-1

Publicerat

Cross-Border Alcohol Contacts : Anders Gustavsson, Historical Changes in Alcohol Contacts across the Swedish-Norwegian Border.Novus Press, Oslo, 2019. 61 pp. Ill. 978-82-8390-010-1

Framtiden oviss för folkkär forskning

Publicerat

Framtiden oviss för folkkär forskning

Samtidigt som folklivsforskningen i Sverige firar 100 år som akademiskt ämne riskerar disciplinen att gå samma öde till mötes som det bondesamhälle...

Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices. Hansson, Kristoffer & Idvall, Marcus (eds.) Lund: Arkiv Förlag, 2017 (Svenska)

Publicerat

Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices. Hansson, Kristoffer & Idvall, Marcus (eds.) Lund: Arkiv Förlag, 2017 (Svenska)

The Culture of Neuroscience : Interpreting the Brain in Society. Cultural Reflectionson Neuroscientific Practices. Kristofer Hansson& Marcus Idvall (eds.). Arkiv förlag, Lund2017. 167 pp. Ill. 978-91-7924-293-0

Publicerat

The Culture of Neuroscience : Interpreting the Brain in Society. Cultural Reflectionson Neuroscientific Practices. Kristofer Hansson& Marcus Idvall (eds.). Arkiv förlag, Lund2017. 167 pp. Ill. 978-91-7924-293-0

The Paradoxical World of Trucking

Publicerat

The Paradoxical World of Trucking

In this article, I am going to return to the empirical data that I gathered when I worked on myPhD thesis,1 and here I will reflect on the material...

Vägar till kunskap om kultur

Publicerat

Vägar till kunskap om kultur

Ett sätt att utbilda för interkulturell dialog

Publicerat

Ett sätt att utbilda för interkulturell dialog

Föränderliga ordningar utan centrum och hierarki : Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Publicerat

Föränderliga ordningar utan centrum och hierarki : Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle

#metoo-management

Publicerat

#metoo-management

För ett drygt år sedan inleddes #metoo-rörelsen, vilken påminner oss om att det finns brister i samhället även om allt ser bra ut på ytan. Mycket...

Vägar mot en mer samtalande interkulturell dialog

Publicerat

Vägar mot en mer samtalande interkulturell dialog

A Conversation about Work Integrated Learning as a Way to Manage Complexity and Promote Sustainability

Publicerat

A Conversation about Work Integrated Learning as a Way to Manage Complexity and Promote Sustainability

To be able to release the creative power of Work Integrated Learning and to handle the challenges that contemporary society struggles with, a more...

Recension Sensitive Objects. Affect and Material Culture. Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.) (2016). Lund: Nordic Academic Press. 285 s., ill. ISBN 978-91-87675-66-9.

Publicerat

Recension Sensitive Objects. Affect and Material Culture. Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.) (2016). Lund: Nordic Academic Press. 285 s., ill. ISBN 978-91-87675-66-9.

Studier av förändring, i rörelse : Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Publicerat

Studier av förändring, i rörelse : Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Det lärda samtalet, och dess fiender

Publicerat

Det lärda samtalet, och dess fiender

Samtal om samtal om kultur : Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Publicerat

Samtal om samtal om kultur : Förslag till kunskapsteori för ett hållbart samhälle

Becoming an Innovative Tourism Destination Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry

Publicerat

Becoming an Innovative Tourism Destination Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry

This chapter is investigating some concepts that can be used to address the issue of economic growth in the tourism industry. The goal for this wor...

Best Practice in Destination Development is Always a Different Practice

Publicerat

Best Practice in Destination Development is Always a Different Practice

Becoming a creative destination : Theories for promoting and make use of innovation

Publicerat

Becoming a creative destination : Theories for promoting and make use of innovation

This paper is both a presentation and an invitation, to a conversation regarding the pros and cons of my theoretical work in the area of...

Becoming an Innovative Tourism Destination, Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry

Publicerat

Becoming an Innovative Tourism Destination, Theoretical Concepts for Sustainable Growth in the Tourism Industry

Susanne Lundin: Organ till salu. Natur & Kultur, Stockholm 2014.

Publicerat

Susanne Lundin: Organ till salu. Natur & Kultur, Stockholm 2014.

The Atomized Body. The cultural life of stem cells, genes and neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiszmeg (red.). Nordic Academic Press Lund 2012. 228s. ill. ISBN 978-91-87121-92-0

Publicerat

The Atomized Body. The cultural life of stem cells, genes and neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiszmeg (red.). Nordic Academic Press Lund 2012. 228s. ill. ISBN 978-91-87121-92-0

Becoming a sustainable tourism destination : Theoretical concepts to work with and things to consider

Publicerat

Becoming a sustainable tourism destination : Theoretical concepts to work with and things to consider

Beyond the New University

Publicerat

Beyond the New University

Inside the New University : Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production

Publicerat

Inside the New University : Prerequisites for a Contemporary Knowledge Production

Josefina Syssner, red. (2011) Perspektiv på turism och resande

Publicerat

Josefina Syssner, red. (2011) Perspektiv på turism och resande

Let's Have a Conversation About the New University

Publicerat

Let's Have a Conversation About the New University

Åsa Bengtsson: Nyktra kvinnor: Folkbildare, företagare och politiska aktörer: Vita Bandet 1890-1930. Makadam förlag, Göteborg/Stockholm 2012. 380s, ill. English summary. ISBN 978-91-7061-092-9.

Publicerat

Åsa Bengtsson: Nyktra kvinnor: Folkbildare, företagare och politiska aktörer: Vita Bandet 1890-1930. Makadam förlag, Göteborg/Stockholm 2012. 380s, ill. English summary. ISBN 978-91-7061-092-9.

Driving forces for sustainable destination development : A Nordic study based on maritime culture and inland sea-regions

Publicerat

Driving forces for sustainable destination development : A Nordic study based on maritime culture and inland sea-regions

This study focuses on sustainable destination development in a Nordic context. At most destinations stakeholders from private, public and voluntary...

Konturer till en nomadologisk kulturanalys

Publicerat

Konturer till en nomadologisk kulturanalys

This article draws up some lines and puts forwardthoughts about blogging as a way to develop and make Cultural Studies more upto date, both with...

How to grasp learning, in between

Publicerat

How to grasp learning, in between

Work-Integrated Learning (WIL), in a broad understanding of the concept, is here regarded as a process that takes place in between work, academia a...

Recention av;Lars Strannegård & Ulla Eriksson-Zetterquist: Organisering. Liber, Malmö 2011. 119 s. ISBN 978-91-47-08939-0

Publicerat

Recention av;Lars Strannegård & Ulla Eriksson-Zetterquist: Organisering. Liber, Malmö 2011. 119 s. ISBN 978-91-47-08939-0

Epistemologi för ett arbetsintegrerat lärande

Publicerat

Epistemologi för ett arbetsintegrerat lärande

Lärande i och för det nya arbetslivet

Publicerat

Lärande i och för det nya arbetslivet

Oavsett vilka förändringar man vill göra i en organisation måste dess medlemmar lära sig någonting nytt. Alltför ofta går emellertid förbättringsin...

Lärande i och för det nya arbetslivet : en syntes

Publicerat

Lärande i och för det nya arbetslivet : en syntes

Tankar föregår handling : En självklar men sällan beaktad aspekt av bruk, riskbruk och missbruk

Publicerat

Tankar föregår handling : En självklar men sällan beaktad aspekt av bruk, riskbruk och missbruk

Alkohol : en aktör att räkna med

Publicerat

Alkohol : en aktör att räkna med

Artikelns mål är att visa hur kulturvetenskapliga teorier och metoder kan användas för att öppna upp för nya förståelser för vad alkohol kan sägas...

(Drog)filmens abstrakta maskin : Mer än bara bilder

Publicerat

(Drog)filmens abstrakta maskin : Mer än bara bilder

Grøn, Sisse Malene Frydendal (2007).  Sikkerhedskultur og arbejdspraksis hos lastvognschauffører : en fortælling om frihed og tanketorsk : Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitetscenter: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Publicerat

Grøn, Sisse Malene Frydendal (2007).  Sikkerhedskultur og arbejdspraksis hos lastvognschauffører : en fortælling om frihed og tanketorsk : Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitetscenter: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring

Holter, Øystein Gullvåg (red.) (2007). Män i rörelse: jämställdhet, förändring och social innovation i Norden. Stockholm: Gidlund

Publicerat

Holter, Øystein Gullvåg (red.) (2007). Män i rörelse: jämställdhet, förändring och social innovation i Norden. Stockholm: Gidlund

Kung alkohol och andra drogaktörer

Publicerat

Kung alkohol och andra drogaktörer

Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.) (2006). Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund

Publicerat

Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.) (2006). Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund

Nykter eller drogad? En fråga om sammanhang

Publicerat

Nykter eller drogad? En fråga om sammanhang

In the article a posthuman perspective is used to understand the concepts of drugs and sobriety. What is a human being is a good question to start...

Palle Ove Christiansen (2008). Smeden & skaberværket : tanker om tilværelsen i en vestjysk fabriksby. Kbh.: C.A. Reitzel 

Publicerat

Palle Ove Christiansen (2008). Smeden & skaberværket : tanker om tilværelsen i en vestjysk fabriksby. Kbh.: C.A. Reitzel 

Drugge, Ulf (2007). Krisbiografier: utfattiga och mindre fattiga förr. 1. uppl. Malmö: Bokbox

Publicerat

Drugge, Ulf (2007). Krisbiografier: utfattiga och mindre fattiga förr. 1. uppl. Malmö: Bokbox

Etnologi bortom humanismen : Kulturella Perspektiv

Publicerat

Etnologi bortom humanismen : Kulturella Perspektiv

Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.) (2006). Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund

Publicerat

Lorentzen, Jørgen & Ekenstam, Claes (red.) (2006). Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940. Möklinta: Gidlund

Sammanhangens betydelse : Tanketrådar utan början eller slut

Publicerat

Sammanhangens betydelse : Tanketrådar utan början eller slut

Cultural Aspects of Alcohol. : A Critical Discussion of Swedes Relation to, Use of and Notions of Alcohol (not only) in Rituals

Publicerat

Cultural Aspects of Alcohol. : A Critical Discussion of Swedes Relation to, Use of and Notions of Alcohol (not only) in Rituals

Backelit, banan och brända ekfat : En kulturvetenskaplig analys av talet om vin och av talarna

Publicerat

Backelit, banan och brända ekfat : En kulturvetenskaplig analys av talet om vin och av talarna

Forskningsprojekt