Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åse Boman

Prefekt

Anställd på Institutionen för hälsovetenskap.

Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning fokuserar hur barn och ungdomar med typ 1 diabetes och deras föräldrar hanterar och upplever sin vardag med en komplex sjukdom där mitt perspektiv är hälsofrämjande och intersektionellt. Ytterligare forskningsfokus är analyser av diskurser i ett hälso- och sjukvård kontext.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska, bl.a. i Familjefokuserad omvårdnad och Barns och ungdomar hälsa. Vidare är jag bihandledare till en doktorand i ett projekt om sjuksköterskors lärande och kommunikation i mötet med patienter.

Nyckelord

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar, hälsofrämjande omvårdnad, hälso- och sjukvårdsdiskurser, föräldrastöd.

Publikationer