Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Åse Boman

Åse Boman

Prefekt

ase.boman@hv.se G439

Organisationstillhörighet

Anställd på Institutionen för hälsovetenskap. Forskar inom vård och hälsovetenskap, hälsovetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Min forskning fokuserar hur barn och ungdomar med typ 1 diabetes och deras föräldrar hanterar och upplever sin vardag med en komplex sjukdom där mitt perspektiv är hälsofrämjande och intersektionellt. Ytterligare forskningsfokus är analyser av diskurser i ett hälso- och sjukvård kontext.

Undervisning/handledning

Jag undervisar i Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska, bl.a. i Familjefokuserad omvårdnad och Barns och ungdomar hälsa. Vidare är jag bihandledare till en doktorand i ett projekt om sjuksköterskors lärande och kommunikation i mötet med patienter.

Nyckelord

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar, hälsofrämjande omvårdnad, hälso- och sjukvårdsdiskurser, föräldrastöd.

Publikationer